W niedzielę 20 lipca poświęcenie samochodów i wszelkich pojazdów na wszystkich Mszach św. z racji przypadającego wspomnienie św. Krzysztofa. Poświęcimy wtedy każdy samochód z osobna ofiarowując każdej rodzinie Dziesiątek różańca św. ze św. Krzysztofem do powieszenia w samochodzie (pokazać ludziom ten różaniec z zapinką).

 

 

Obrzęd błogosławieństwa pojazdów

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

  • Pan z wami.
  • I z duchem twoim.

Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli; spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen.

KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO (Lb 6,24-26)

  • Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
  • Amen.
  • Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
  • Amen.
  • Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
  • Amen.

Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty.  Amen.

 

Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych

Obrzęd błogosławieństwa może być sprawowany bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej, nieszporów albo w związku z liturgią słowa Bożego. Szafarzem może być kapłan lub diakon.
Panie Jezu, Ty poleciłeś naśladować Samarytanina, który ratował poranionego,
- spraw, aby wszyscy podróżujący spieszyli swoim bliźnim z ofiarną pomocą w trudnościach i nieszczęśliwych wypadkach.
Panie Jezu, Ty przez usta swojego Apostoła wzywasz wszystkich ludzi, aby „rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie”,
- zachowaj wszystkich kierowców od grzechu nietrzeźwości, który prowadzi do nieszczęść i śmierci na drogach.

Panie Jezu, Ty nas jako dzieci oddałeś w opiekę swojej Matce,
- za Jej wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy kiedyś mogli Cię oglądać i radować się zawsze z Tobą.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Kapłan lub diakon rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.
Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.
Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Albo:

Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz.
Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tymi pojazdami. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają ich trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Po modlitwie błogosławieństwa szafarz przechodząc wzdłuż szpaleru pojazdów kropi wodą święconą osoby i pojazdy podczas odpowiedniego śpiewu, np. Błogosław, Panie, nas lub Pod Twą obronę.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Szafarz kończy obrzęd mówiąc:

Niech Pan kieruje waszymi podróżami, abyście żyli w pokoju i doszli do życia wiecznego.

Wszyscy: Amen.

Następnie dodaje (czyniąc znak krzyża nad zgromadzonymi):

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

Obrzęd można zakończyć odpowiednim śpiewem, np. „My chcemy Boga”.

« powrót
2144774 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms