KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
                                                         I
                     NAJWYŻSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ


Organizator konkursu:

Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej                  

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

I. Cel konkursu:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą ;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
 • zachęcenie mieszkańców gminy do podrzymania tradycji ludowej;
 • rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych .

II. Warunki konkursu

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Leśna Podlaska
 • każdy uczestnik prezentuje jedna palmę wielkanocną
 • każda praca powinna zawierać czytelne dane : imię i nazwisko
 • Prace konkursowe muszą być wykonane z materiałów naturalnych, tradycyjnie wykorzystywanych do wykonywania palm, np.: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Prace zawierające ozdoby plastikowe bądź wykonane inną techniką nie będą oceniane 
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie na potrzeby konkursu.
 •  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.


III.  Kategorie konkursu

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch odrębnych kategoriach:

 • Najwyższa palma.
 • Najładniejsza palma.

IV. Kryteria oceny

Najwyższa palma wielkanocna

 • podstawowym kryterium konkursu jest wysokość palmy. W przypadku bardzo zbliżonej wysokości palm, dodatkowo brane pod uwagę będą materiały, z których są wykonane

Najładniejsza palma wielkanocna

 • użyte materiały (tylko naturalne)
 •  różnorodność użytych materiałów  tworzących palmy;
 • tradycyjne techniki tworzenia motywów  tworzących palmy;
 • walory estetyczne (kompozycja, dobór barw),
 •  nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,

V. Przebieg konkursu


Prace należy dostarczyć do  13 kwietnia 2019r (sobota) do Sanktuarium MB Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej o godz 17.00  gdzie zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora

Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 kwietnia po Mszy Św. o godz. 9.30.

VI. Uwagi końcowe


Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej, tel. 83 345 07 46.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r.z późn.zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska  autora.« powrót
2335634 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms