Organizator konkursu:

Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej

I. Cel konkursu:

 • zaznajomienie się i pogłębienie wiedzy historycznej na temat Leśnej Podlaskiej i Zakonu Paulinów
 • ukształtowanie w młodym pokoleniu świadomości chrześcijańskiej wartości obecnej w naszej regionalnej kulturze
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

II. Uczestnicy

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna Podlaska

III. Tematyka prac konkursowych

 • Prace plastyczne inspirowane 100 rocznicą powrotu Ojców Paulinów do Leśnej Podlaskiej.

IV. Zasady uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę
 • Technika wykonania prac dowolna (malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, itp.)
 • Format kartki A4 lub A3
 • Pracę wykonaną indywidualnie i zgodnie z regulaminem należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę)
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie na potrzeby konkursu
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

V.  Termin składania prac

Prace należy dostarczyć do 4 października 2019r. do Ojców Katechetów

VI. Ocena pracy

Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:

 • estetykę wykonania
 • walory artystyczne prac
 • zgodność z tematem

VII. Kategorie wiekowe

Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora w czterech kategoriach wiekowych:

 • I – szkoła podstawowa kl I – III
 • II – szkoła podstawowa kl IV-VI
 • III –  szkoła podstawowa kl VII-VIII i ponadpodstawowa

VIII. Uwagi końcowe

Podsumowanie konkursu i wystawa prac odbędzie się  13 października 2019r. po mszy o godz. 11:30 w Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela O. Tomasz Mordziałek

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r.z późn.zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.


« powrót
1900316 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2019 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms