XXI PODLASKI FESTIWAL MARYJNY - 17 maja 2015 roku

XXI PODLASKI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ 17 MAJA 2015r. LEŚNA PODLASKA

Założenia programowe:

1. Organizatorzy Festiwalu: • Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej • Sanktuarium M B Leśniańskiej i Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

2. Celem Festiwalu jest prezentacja znanych i nowych pieśni liturgicznych i pielgrzymkowych poświęconych Matce Bożej.

3. Festiwal odbędzie się 17 maja 2015r. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

4. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry (maksymalnie 20 osób), nie więcej niż 2 wykonawców z instytucji.

5. Solistom i zespołom może towarzyszyć półplayback.

6. Festiwal ma charakter konkursowy. Wykonawcy prezentują dwa utwory (organizatorzy zastrzegają sobie wykonanie jednego utworu w przypadku dużej ilości zgłoszonych wykonawców), o których mowa w punkcie drugim założeń.

7. Komisja artystyczna oceniać będzie: • dobór repertuaru • interpretację • walory głosowe • dykcję • ogólne wrażenie artystyczne

8. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ( pieniężne lub rzeczowe) w kategorii: • soliści • chóry • zespoły wokalne

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kategorii.

10. Wraz z kartami zgłoszeń prosimy o podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail.

Postanowienia ogólne:

1. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i ubezpieczeniem na czas Festiwalu pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.

2. Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeń prosimy o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 6 maja br na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska lub drogą mailową na adres gok@lesnapodlaska.pl  


« powrót
2138995 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms