ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8.XII.2015 - 20.XI.2016

Bulla „Misericordiae vultus”

Od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus” opisał w niej najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia. "Fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie” - czytamy w papieskim dokumencie. 

HYMN 

08.12.15-20.11.16 - ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

PDF Drukuj Email

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

 • Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata

Papież Fanciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Wykaz dotychczasowych Jubileuszy zwyczajnych i nadzwyczajnych:
 • 22 II-25 XII 1300: Bonifacy VIII
 • 1350: Klemens VI (ale był to „Jubileusz bez papieża” w Rzymie, zwany potocznie „Jubileuszem św. Brygidy Szwedzkiej i Petrarki”)
 • 11 IV 1389-30 IX (?)1390: ogłoszony przez Urbana VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX
 • 1400: Bonifacy IX (niewiele o nim wiadomo)
 • 1423: Marcin V
 • 24 XII 1449-1450: Mikołaj V
 • 1475: ogłoszony przez Pawła II, przeprowadzony przez Sykstusa IV
 • 22 XII 1499-XI 1500: Aleksander VI
 • 17 XII 1524-XII 1525: Klemens VII
 • 10 II 1550-6 I 1551: ogłoszony przez Pawła III, przeprowadzony przez Juliusza III
 • 24 XII 1574-25 XII 1575: Grzegorz XIII
 • 31 XII 1599-13 i 1601: Klemens VIII
 • 24 XII 1624-24 XII 1625: Urban VIII
 • 24 XII 1649-24 XII 1650: Innocenty X
 • 24 XII 1674-24 XII 1675: Klemens X
 • 24 XII 1699-24 XII 1700: rozpoczęty przez Innocentego XII, zakończony przez Klemensa XI
 • 17 XII 1724-24 XII 1725: Benedykt XIII
 • 24 XII 1749-25 XII 1750: Benedykt XIV
 • 26 II-25 XII 1775: ogłoszony przez Klemensa XIV, przeprowadzony przez Piusa VI
 • 19 XII 1824-25 XII 1825: Leon XII
 • 1875: Pius IX
 • 24 XII 1899-25 XII 1900: Leon XIII
 • 24 XII 1924-25 XII 1925: Pius XI
 • 1 IV 1933-2 IV 1934: Pius XI – Rok Święty Odkupienia
 • 24 XII 1949-25 XII 1950: Pius XII
 • 8 IX 1953-1 XI 1954 – Pius XII – Rok Święty Maryjny
 • 24 XII 1974-24 XII 1975: Paweł VI
 • 25 III 1983-22 IV 1984: Jan Paweł II – Rok Święty Odkupienia (II)
 • 24 XII 1999-6 I 2001: Jan Paweł II
 • 8 XII 2015-20 XI 2016: Franciszek – Rok Nadzwyczajny Miłosierdzia Bożego
 • W latach 1800 i 1850 Jubileusze się nie odbyły ze względu na napiętą sytuację polityczną tamtych czasów.
Należy jeszcze dodać, że trzej ostatni papieże ogłaszali w różnych okresach specjalne lata poświęcone różnym dziedzinom życia duchowego i kościelnego. Były to:
 • Rok Maryjny (7 VI 1987-15 VII 1988) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
 • Rok Rodziny (26 XII 1993-30 XII 1994) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
 • Rok Różańca (16 X 2002-31 X 2003) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
 • Rok Eucharystii (17 X 2004-23 X 005) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
 • Rok św. Pawła (28 VI 2008-29 VI 2009) – ogłoszony przez Benedykta XVI
 • Rok Kapłański (19 VI 2009-11 VI 2010) – ogłoszony przez Benedykta XVI
 • Rok Wiary (11 X 2012-24 XI 2013) – ogłoszony przez Benedykta XVI
 • Rok Życia Konsekrowanego (30 XI 2014 - 2 II 2016)  – ogłoszony przez Franciszka.
 

13 marca 2013 r. - Wikariuszem Jezusa Chrystusa na ziemi i głową naszego Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego został wybrany kard. Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Jako 266. papież i następca Św. Piotra przyjął wówczas imię Franciszka. Oficjalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w święto Św. Józefa Rzemieślnika 19 marca 2013 r.

Ceremonia ogłoszenia dokumentu „Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia) odbyła się 11 kwietnia podczas Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bożego w bazylice watykańskiej.

Z pełnym tekstem papieskiej bulli można zapoznać się TUTAJ.

Hasłem Roku Miłosierdzia, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego soboru, będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpocznie się on otwarciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2015 r. i zakończy się 20 listopada 2016 r., wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte zostaną także otwarte w 3 pozostałych bazylikach większych: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz św. Matki Bożej Większej. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia.

Przeprowadzenie Jubileuszu Miłosierdzia ojciec święty powierzył Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

W Nowej Hucie w Krakowie miało miejsce ważne teologiczne wydarzenie, jakim było spotkanie IX Strumienie Miłosierdzia (25-26 września 2015) "Maryja - Matka Ożywiona Duchem Świętym" (1) Brał w nim udział Ks Bp Grzegorz Ryś i S. Marzena Władowska CHR, ale pragnę swoją refleksję poświęcić wystąpieniom gościa z Rzymu, ks Fabio Bartoliego, który jest proboszczem parafii św Benedykta w Rzymie (2).

Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Maryję!

Wspólnota która jest Maryją: historia doświadczenia.

 
 
 
 
 
 
 
 

« powrót
2293360 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms