Wypominki na rok 2015/2016 w niedzielę przed godz. 11.30

WYPOMINKI godz. 11.30

 

Módlmy się za zmarłych z rodziny Panasiuków: Adolfa, Danutę, Sławomira, Anielę, Józefa, Łukasza, Antoninę, Horbowców: Mariannę, Stanisława, Stefanię, Ignacego, Ryszarda, Zdzisława, Zofię, Grzegorza, Daniluków Bożenę i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Mariannę Lewczuk, Amelię i Aleksandra i Dariusza Żmudzińskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Jańczuków: Mariannę, Emiliana, Janinę, Jadwigę, Franciszka, Henryka, Kozłów, Muzyków, za wszystkich zmarłych, którzy potrzebują modlitwy.

 

Za zmarłych z rodziny: Ołdachowskich Mariannę, Aleksandra, Henryka, Bolesławę, Kacperuków, Kopczyńskich, Mikołajuków, Trebickich, Dziewulaków, Framkowskich oraz za Elżbietę Jaszczołt, za zmarłych Ojców i Braci Paulinów, którzy posługiwali w naszej parafii.

 

Za zmarłych z rodziny: Ledworuch Franciszkę, Józefa, Sobczyków Janinę, Listarczyków, Czyszczoniów oraz za zmarłych Ojców i Braci, którzy posługiwali w naszej parafii.

 

Za zmarłych Dyrektorów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej: Stanisława Kępkę, Jadwigę Klimek, Józefa Dymickiego i za nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów ZCCKR i LP.

 

Za zmarłych z rodziny: Lewczuków: Józefa, Jadwigę, Annę, Damiana, Krystynę, Mirosława, Jolantę; Marię i Wiesława Modrzejewskich, Ingę Nowicką, Józefa Sęka, Tadeusza Derlukiewicza, Stanisława Kępkę, Ignacego Kondrackiego.

 

Za rodzinę Romaniuków i Kopańskich.

Za Krystynę, Józefa, Jana, Janinę, Teresę, Franciszkę, Stanisława Wróblewskich; Bożenę, Dorotę Kowaluk; Julię, Mieczysławę, Władysława, Romana, Witolda, Reginę Kamińskich, Siwców, Pobichrowskich, Miczków; Józefa, Helenę, z rodziny: Nowaków, Puziów, Giereło.

 

Za Władysława, Feliksę, Bronisławę, Zbigniewa, Franciszka, Bogdana, Dominikę, Alfredę, z rodziny: Woroszyło oraz za dusze w czyśćcu ciepiące.

 

Za Józefa, Władysławę i Sławomira z rodziny Mitura; Wacława, Annę, Irenę, Franciszka, Antoniego, Józefa, Emilię, Bogdanę, Arkadiusza, Krystynę z rodziny Chwedoruków; Zbigniewa Sokołowskiego, Mateusza Zozulę.

 

Za zmarłych z rodziny: Demianiuk: Nadzieję, Jana, Józefa, Antoninę; Struków: Władysława, Paulinę, Stanisława, Bożenę; Piórów: Mariannę, Antoniego, Anielę, Wacława, Stanisława, Jadwigę; Czapskich: Michalinę, Stanisława; Chalimoniuków, Jakimiuków, Białeckich: Janinę, Zdzisława; Rypińskich, Korneluków.

 

Za rodzinę Chudziaków: Piotra i Stanisławę, Stanisława i Katarzynę; Iwaniuków: Jana i Stanisławę; Komarowskich: Jana, Michała i Aleksandrę; Wróblów: Franciszka i Mariannę, Gardzielewskich: Witolda; Rudzkich: Jana i Mariannę; Żeleźnickich: Jana i Teofila.

 

Za zmarłych z rodziny: Sylwesiuków, Hryciuków, Bartoszuków, Dudziuków.

 

Za Franciszkę,Antoniego, Stefanię, Antoniego, Henryka, Natalię, Jana, Mariannę, Marka.

 

Za zmarłych z rodziny: Mąków, Głowackich, Porowskich i Dudów.

 

Za rodzinę Piskorz: Irenę i Józefa, Marię; Markowskich: Zdzisława, za rodzinę: Liberadzkich, Piskorzów, Markowskich, Badysiaków, Kalinowskich, Rutkowskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Maksymiuków, Romanowskich, Kurczyńskich, Jeleszuków, Jaroszuków, Krzymowskich, Koźluków, Makaruków, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Jerzego, Antoniego, Marię, Jasia Pykaczów; Rozalię, Franciszka Pietruczuk, Struków, Szyców; Stanisława Sawczuka, Kałabunów, Harasimiuków, Tywoniuków; Mieczysława Adamowskiego, Gadzickich, Winników.

 

Za zmarłych z rodziny: Gębskich, Hulińskich, Nowosielskich, Jędrychów.

 

Za zmarłych z rodziny: Nowickich, Adamowskich, Kądziów.

 

Za zmarłych z rodziny: Nowickich, Olesińskich, Babiczów, Olichwiruków, Kuśmierzyków.

 

Za Mieczysława Celińskiego, Tadeusza, Józefę; z rodziny Daniluków; Dominika, Anastazję, daniela i Józefę, Henryka, Jadwigę i Aldonę.

 

Za Anielę, Józefa, Stefanię, Stanisława, Walentynę, Jana, Antoninę, Łukasza, Sabinę, Mariannę, Sewerynę, Wacława, z rodziny: Panasiuków, Mazuruków i Doroszuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Kaneckich, Iwańskich, Oparcików, Jaroszów, Pysiaków, Lewandowskich, Bartczaków, Gregorczyków, Lukasiewicz, Balcerak, Bąbka, Trzcińskich, Stalkowskich, Kępińskich; zmarłych z parafii: MB Różańcowej, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, MB Częstochowskiej, św. Apostołów Piotra i Pawła, z Kół Różańcowych parafii leśniańskiej, zmarłych nauczycieli, katechetów i tych, którzy odeszli walcząc w obronie naszej Ojczyzny.

 

Za zmarłych z rodziny: Kulentych, Korolczuków, Demczuków, Korneluków, Stefaniuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Lach, Weresa, Panasiuków, Chomiuków, Daniluków, Rumowskich, Mańko, Kalinowskich, Dolatów, Zając.

Za Józefa, Paulinę, Natalię, Mikołaja, Jana, Mariannę, Mikołaja, Jadwigę, Kazimierza, Irenę, Wandę, Florę, Otokieji, Franciszka, Waleriana, Tadeusza, Józefa, Jadwigę, Jadwigę, Franciszka, Henryka, Danutę, Zbigniewa, Edwarda, Kazimierza, Mariannę, Helenę, Bronisława, Mariannę, zw zmarłych z rodziny: Mielnickich, Jańczuków, Szymulów, Orluków, Peszuków, Czuraków, Rudzkich, Szlendaków, Buczyłów, Wawryniuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Tymickich, Chalimoniuków, Tyszków, Szyców, Kaspruków, Gwiżdżów, Golwiejów (lub Gdwiejów), Przygodzkich, Demianiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Gołaszewskich, Romanowskich, Sawczuk.

 

Za zmarłych z rodziny: Jaroszuków, Rafalskich, Dębowskich.

 

Za Piotra, Janinę, Bolesława, Zenona, Mariannę, z rodziny: Popielan lub: Popielarz), Ostapiuk, Głowackich i Bandzerewiczów.

 

Za zmarłych z rodziny: Łucewiczów i Hawryluków.

 

Za Stanisława, Sabinę, z rodziny: Zbuckich, Tchórzewskich, Tyszków; Pawła, Mariannę z rodziny: Sidoruków, Tyszków, Romaniuków i sąsiadów.

 

Za Arkadiusza, Franciszka Kukawskich; Mariannę, Edwarda, Romana Marczuków; Jana Wawryszuka; Józefa, Piotra, Zofię Zająców.

 

Za Zofię, s, Eugenię, Mariana, Józefa, Henryka, z rodziny: Markowskich, Hawryluków, Badysiaków.

 

Za zmarłych z rodziny: Halińskich, Klimczuków, Zakrzewskich, Hawryluków.

 

Za Bronisławę, Stanisława, Józefę Mazur, Mieczysława Lajter.

Za zmarłych z rodziny: Horbowców, Zbuckich, Sawłowskich, Saczuków, Szyców, Tchórzewskich.

 

Za Wacława, Sewerynę, Krzysztofa, Mirosława, Anne, Józefa z rodziny Doroszuków; Anielę, Józefa Panasiuków; Zofię, Władysława, Stanisława, Mariannę Adamowskich, za zmarłych z rodziny: Doroszuków, Panasiuków, Kuców, Zofię Palac i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Mariannę Podskok, z rodziny Podskoków, Sidoruków, Wójcickich; Jana i Leokadię Śliwińskich, z rodziny Śliwińskich, Kwaśnych.

 

Za zmarłych z rodziny: Bezdzietnych, Harasimiuków, Pietraszuków, Nikończuków, Korycińskich, Jędruszczaków, Michałowiczów, Woźniaków, za zmarłych ojców i braci paulinów, Księdza Jerzego Popiełuszki.

 

Za zmarłych z rodziny: Miechowinów, Blimów, Wawrynuków, Walizuków, Mikołajczuków, Zubików, Pielechów, Stasiuków, Samociuków, Raczyńskich, Grabców, Filipiuków, Nikanuków, Jusznuków, Romanuków, Sitkowskich, Sawnuków, Pociejów, Wieczorków, Panasiuków, za O. Jana Zelka, wszystkich ojców paulinów, siostry zakonne3m braci zakonnych, poległych za ojczyzęm dusze czyśćcowe.

 

Za Władysławę, Antoniego z rodziny Koncewiczów i Nieścioruków; za Helenę i Antoniego z rodziny: Niedzielaków, Sergiejuków oraz za braci i ojców paulinów pracujących w naszej parafii i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Czesława, Aleksandrę, Stanisława, Czesława, Stanisławę z rodziny: Chrzaniuków, Piwonich, Dzialuków; Tadeusza Nazaruka, Barbarę Stańczuk.

 

Za Stanisława, Bronisława, Stefana, Mariannę, Józefa Chwalczuk; Mariannę, Józefa Dobruk i Janinę Krzymowską.

 

Za Stanisława Mirończuka, z rodziny Mirończuków, Szarubko, Hryciuków, Juszczuków, Silczuków, Iwaniuków, Kaplanów, Michałowskich, Adama Rumowskiego, Barbarę Iwaniuk.

Za Tadeusza Jałtuszewskiego, Annę, Franciszka, Henryka, z rodziny: Jałtuszewskich i Sokołowskich; Janinę, Stanisława z rodziny: Liniewiczów, Malinowskich i Sęków; Mieczysława Żuka; Michalinę, Stanisława, Tadeusza, Krzysztofa z rodziny: Miechowiczów i Hawryluków.

 

Za zmarłych z rodziny: Wachowiczów Stefana, Walentynę, Walentyna, Józefa Kłubczuk; Józefa, Józefę, Sławomira, Zielińską Barbarę, Wachowicza Andrzeja i Agnieszkę.

 

Za Efrema, Franciszkę, Szymona, Joachima, Mariannę, Franciszka, Szymona, Danutę, Stanisława, Mieczysława, Bazylego, Franciszkę, Pawła, z rodziny: Potiopów, Szyców, Hulińskich, Pawłowskich, Horbowiczów, Korzeniowskich i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych rodziców, rodzeństwo, dziadków z obojga stron, z rodziny: Tyszków, Filipiuków, Firsiuków, Chwedaczuków, Suszczyków, Paszkowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny: Bartczaków, Pejasów, Smarzewskich, Wasilewskich, Grzeszczaków, Chalimoniuków, Czesława, Stanisławę, Michała, Katarzynę, Bolesława, Wiktorię, Henryka, Teresę, Grażynę, Jana, Danutę, Marka, Józefa, Mariannę, Mariana.

 

Za zmarłych z rodziny: Hawryluków, Iwaniuków, Dacewiczów, Stefaniuków, Królów, Chalimoniuków, Boguszów, Skibniewskich, Madoniów, Markiewiczów, Wrzesiewskich; Barbarę Jamroz, ojców i braci paulinów, za cierpiących w czyśćcu.

 

Za Karolinę, Antoniego, Franciszka z rodziny Turów; Mariannę, Franciszka z rodziny Zbańskich; Anastazję, Józefa, Stanisława z rodziny Mazurków.

 

Za Cecylię, Kazimierza, Franciszka, Jana Szczepanik; za Annę Skorupską, Joannę Sieniec, Marię, Piotra Puszka, Janinę Nowak.

 

Za Barlewskiego Władysława, Wiesława, Aleksandra, Karolinę, Kierczyńskiego Antoniego, Józefa, Lubańskiego Jana, Feliksa, Adama, Litwiniuk Stanisława, Różę, Lubańską Teresę.

 

Za Adelę, Franciszka, Aleksandrę, Stanisława, Kazimierę, z rodziny: Romaniuków, Stefaniuków, Hryciuków, Juszczuków, Biernackich, Kuziów, Michałowiczów, Bajów, Gołembiewskich, ojców i braci paulinów, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Tadeusza, Franciszka, Józefę, Stanisława, Mieczysława, Jana, Pawła, Emilię, Józefa, Józefa, Annę, Kazimierza, Mariannę, Jadwigę, Jana, Katarzynę Pawła, z rodziny: Kopczyńskich, Szandeckich, Panasiuków, ojca Anastazego, ojca Innocentego, ojca Albina, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Waldemara, Henryka, Zofię, Janinę Bakierów; Stefanię, Kazimierza, Jacka, Dariusza, Marka, Elżbietę, Sławomira Doroszuków; Stanisławę, Józefa Kluziaków, Walerię, Bronisława Kuców Kazimierza Kwapnia, Antoniego Kowalskiego, ojców i braci paulinów oraz poległych za Ojczyznę.

 

Za Józefa, Dominika, Zofie, Małgorzatę, Stanisława, Franciszka, Stefana, Pawła, Juliannę, Teodora, Mariannę, Bolesława, Alicję, Eugeniusza, Jana, z rodziny: Szołuchów, Michalczuków, Skrzewskich.

 

Za Józefa, Annę, Mariana, Leokadie, Tymoteuszę, Mariana Kusińskiego; Henryka, Stanisława, Rozalię, Julię, Feliksę; Józefa, Tadeusza, Weronikę, Zofię, Celinę, Jana, Helenę; z rodziny: Łukasiewiczów, Sitkowskich i Tomczuków oraz za dusze w z cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny Wasiluków: Henryka, Stefana, Mariannę, Franciszkę, Kazimierę, Piotra, Stanisława, Władysława, Eugenię; z rodziny Garbacików: Romualda, Saturninę, Martę, Stanisławę, Feliksę, Eugeniusza, Tadeusza, Marię, Zenona, Zofię, Bronisławę, Tadeusza, Mariannę, Jana, Jadwigę, Tomasza.

 

Za Janinę, Wojciecha, Zdzisława z rodziny: Kotów, Bursztyńskich, Rybaków; Albinę, Stanisława, Tadeusza z rodziny Michałowskich, Diaczuków; Zofię, Józefa, Rozalię z rodziny Stefaniuków, Jakubczaków, za ks. Proczka i ks. Rębisza.

 

Za Stanisława Sawczuka, Annę i Czesława Zieniewiczów, Franciszkę Kępka, Irenę, Mieczysława, Klemensa i Euzebiusza Borzyńskich, ks, Stanisława Zalewskiego, Irenę Barańską, Helenę Kokoszkiewicz, Dariusza Wierzchuckiego, Bernardynę Głuchowską, z rodziny Zieniewiczów, Sawczuków, Kokoszkiewiczów, Kępków, Borzyńskich, Oksiutów

 

Za zmarłych z rodziny: Chwedczuków, Mazuruków, Hawryluków; Jacka, Sabinę, Mariana, za ojców i braci spoczywających na naszym cmentarzu.


« powrót
2293279 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms