MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII LEŚNA PODLASKA

Stan mieszkańców parafii Leśna Podlaska na 16 październik 2015 roku:

​STAN PARAFII Z 18 STYCZNIA 2017 ROKU:

Leśna Podlaska - 1.078 osób

Bordziłówka Nowa - 196

Bordziłówka Stara - 304

Bukowice - 102

Bukowice Kolonia - 214

Droblin - 231

Droblin Kolona - 169

Jagodnica - 91

Klukowszczyzna - 64

Ludwinów -141

Mariampol - 61

Nosów - 333

Nosów Kolonia 65

Zaberbecze - 120

RAZEM- 3.069

Miejscowości należące do parafii z poszczególnych miejscowości i ilość km do kościoła parafialnego. Stan ok. roku 1995:

Kaplice dojazdowe:

Inne kościoły i kaplice:

Cerkiew Prawosławna w Nosowie

 

Co warto zobaczyć w parafii Leśna Podlaska

 

1. Bordziłówka

- zabytkowy cmentarz z pocz. XIX w.

 

 

2. Bukowice

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- granitowy głaz, tzw. "kamienna baba"

- drewniany wiatrak

- kapliczka przydrożna z końca XIX w.

 

3. Droblin

- murowany dwór z poł. XIX w.

- pozostałości parku z II poł. XIX w.

- stawy dworskie

 

4. Leśna Podlaska

Zespół kościelno-klasztorny

- murowana bazylika z I poł. XVIII w.

- murowana kaplica z I poł. XVIII w.

- mur z XVII i XIX w., murowana brama z II poł. XVIII w., fosa, most z XIX/XX w. i dwa mostki

- pozostałości parku klasztornego i pomniki przyrody

 

- zespół budynków klasztornych

- murowane budynki: Domu Pielgrzyma z poł. XIX w., klasztoru I z I poł. XIX w., klasztoru II i z kaplicy klasztornej II poł. XIX w. oraz internatów "małego", "dużego" i tzw. Szkoły ćwiczeń z pocz. XX w.

- drewniany Dom Ksieni z końca XIX w., murowana szkoła z II poł. XIX w., zespół dawnych murowanych budynków gospodarczych z XIX/XX w., murowana studnia z końca XIX w.

- murowany zespół więzienny z pocz. XX w.

- cztery domy z II poł. i końca XIX w., dawna karczma, zespół murowanych domów z XIX/XX w.

- dwa pomniki ofiar II WŚ

- rezerwat Chmielinne

 

5. Ludwinów

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

- murowany spichlerz z II poł. XIX w.

- współczesny dwór w miejscu starego

- stawy dworskie

- kamienna figura z II poł. XIX w.

- pomnikowa aleja lipowa

 

6. Nosów

- murowana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z II poł. XIX w.

- cmentarz prawosławny z nagrobkami z II poł. XIX w.

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- figura z I poł. XX w.

- stajnia z I poł. XX w.

- budynki gospodarcze z XIX/XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z poł. XVIII w.

- drewniany budynek szkoły z końca XIX w.

- murowana budynek dawnej karczmy (?) z poł. XIX w.

- drewniany wiatrak-koźlak

 

7. Wólka Nosowska

- ruiny murowanego dworu z I poł. XIX.

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

 

 


« powrót
2280000 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms