OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. PAWŁA
                                               PIERWSZEGO PUSTELNIKA
                                                                     
20.01.2019

1. Dzisiaj w naszej parafii przypada Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Główna Msza święta, połączona z „Pawełkami”, zostanie odprawiona dziś o godz. 11.30 i przewodniczył jej będzie Konfrater Zakonu Paulinów – Ks. Infułat Kazimierz Korszniewicz z Międzyrzeca Podlaskiego. Święty Paweł Pierwszy Pustelnik jest nie tylko patronem naszego zakonu, ale także dzieci i matek w stanie błogosławionym. Prośmy go dziś o wstawiennictwo za całą naszą parafię i za nasz pauliński zakon.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum i pierwszych szkoły średniej na spotkanie formacyjne do Sali 300 – lecia.

3. W piątek 25 stycznia o godz. 18.30 w sali „300-lecia” odbędzie się spotkanie ojców dzieci pierwszokomunijnych.

4. W sobotę 26 stycznia zapraszamy na Nowennę ku czci Matki Bożej Leśniańskiej o godz. 16.30.

5. Już teraz pragniemy przypomnieć rodzicom młodzieży wyjeżdżającej na ferie z naszej parafii o spotkaniu organizacyjnym w sobotę 2 lutego o godz. 18.00 w Sali 300-lecia.

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na remont elewacji naszej bazyliki, a szczególnie Panu Prezesowi Spółdzielni „Leśnianka” Janowi Stasiukowi za złożoną ofiarę w wysokości 2 tys. zł.

7. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

13.01.2019


 1. Dzisiaj przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest to dla nas dobry moment na refleksję nad własnym chrztem, który każdego z nas uczynił chrześcijaninem. Złóżmy dzisiaj dziękczynienie Bogu za wielką godność bycia dzieckiem Bożym i starajmy się być chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale i w codziennych decyzjach życia.
 2. Dzisiaj po mszy o godz. 11.30 odbędą się następujące spotkania: katechezy chrzcielne w sali różańcowej w klasztorze, oraz dzień skupienia dla narzeczonych
  w bazylice. Małżeństwa, które chciałyby przynależeć do wspólnoty Domowego Kościoła, zapraszamy na spotkanie organizacyjne również po mszy o godz. 11.30
  w Sali 300-lecia.
 3. Zapraszamy do udziału w „Pawełkach”, czyli w Nowennie do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów, którą odprawiamy codziennie aż do soboty 19 stycznia w dni powszednie o godz. 17.00. Natomiast w przyszłą niedzielę
  20 stycznia
  , serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30, podczas której będziemy przeżywać ODPUST ku czci świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę świętą wszystkich parafian i gości, a szczególnie dzieci i kobiety w stanie błogosławionym, których św. Paweł jest patronem.
 4. We wtorek 15 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Ojcowie i Bracia Paulini ponowią swoje śluby zakonne podczas Mszy św. o godz. 7.00, natomiast w środę 16 stycznia o godz. 7.00 odnowią swoje przymierze z Maryją Królową Pustelników – Matką i Opiekunką Zakonu. Wszystkich prosimy o modlitwę
  o nowe powołania do naszej wspólnoty zakonnej.
 5. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum
  i pierwszych szkoły średniej zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę
  20 stycznia po Mszy św.  o godz. 11.30. Tego dnia kończy się czas zdawania wiedzy ze znajomości katechizmu, a także będą sprawdzane indeksy kandydatów
  z dwóch lat przygotowania. Prosimy również o uregulowanie składek i dokumentów niezbędnych do przyjęcia sakramentu.
 6. W dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywać w Kościele Tydzień Modlitw
  o Jedność Chrześcijan
  . Módlmy się w tych dniach w intencjach owoców ekumenicznego dialogu.
 7. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie złożone dzisiaj ofiary na remont elewacji naszej bazyliki.
 8. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6.01.201


 1. Zakończyliśmy „Kolędę”, czyli wizytę duszpasterską w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za otwarcie swoich domów na Boże błogosławieństwo. Dziękujemy za Waszą gościnność wobec duszpasterzy, a także pomagającym im ministrantom. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary na rzecz naszej bazyliki.
 2. Dzisiaj przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Za chwilę poświęcimy kadzidło i kredę, którą na drzwiach domów nakreślimy pierwsze litery: C+M+B dodając liczbę bieżącego roku. Jest to prośba błogosławieństwa dla domu: „Christus mansionem benedicat” („Chryste błogosław nasz dom”). Po Mszy świętej będzie można zabrać poświęconą kredę. Bardzo prosimy, aby brać po jednym komplecie na dom, aby wystarczyło dla wszystkich parafian.
 3. Z okazji dzisiejszej Uroczystości, nasz Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na koncert kolęd dziś na godz. 16.00 do siedziby GOK w Leśnej Podlaskiej.
 4. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Misje, natomiast w przyszłą niedzielę – taca remontowa.
 5. W przyszłą niedzielę, 13 stycznia  po mszy o godz. 11.30 odbędą się następujące spotkania: katechezy chrzcielne w sali różańcowej w klasztorze, oraz dzień skupienia dla narzeczonych w bazylice. Małżeństwa, które chciałyby przynależeć do wspólnoty Domowego Kościoła, zapraszamy na spotkanie organizacyjne również w przyszłą niedzielę po mszy o godz. 11.30.
 6. Zapraszamy do udziału w „Pawełkach”, czyli w Nowennie do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów, którą rozpoczniemy
  w piątek, 11 stycznia. Przez 9 kolejnych dni będziemy prosić św. Pawła za nasz pauliński zakon, szczególnie o nowe powołania. Nowenna będzie odprawiana
  w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedzielę, 13 stycznia, o 9.30.
 7. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.


WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/2019

Czwartek, 27.12.2018, od godz. 9.00

 1. Droblin od państwa Gduli
 2. Droblin od państwa Kościuk i państwa Szymczuk
 3. Droblin Poprzeczna i Abisynia
 4. Droblin Podłużna
 5. Ludwinów od Worgul
 6. Ludwinów od państwa Węgrzyniak
 7. Kolonia Nosów od państwa Horbowiec (cała miejscowość)

Piątek, 28.12.2018, od godz. 9.00

 1. Bordziłówka Stara od państwa Wasiluków
 2. Bordziłówka Stara od Koszelówki
 3. Bordziłówka państwa Łukijańczuk
 4. Bordziłówka Stara od Gajówki
 5. Klukowszczyzna
 6. Jagodnica

Sobota, 29.12.2018, od godz. 9.00

 1. Bordziłówka Nowa od państwa Sawczuk
 2. Bordziłówka Nowa od państwa Jaskólskich
 3. Bordziłówka Nowa od państwa Pykaczów
 4. Bordziłówka Nowa od państwa Sęków
 5. Nosów od Leśnej Podlaskiej
 6. Nosów od majątku
 7. Nosów majątek

Środa, 02.01.20019, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska od p. Korolczuk, organistówka, Ośr. Zdrowia do p. Andrzejczuk
 2. Leśna Podlaska ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego
 3. Leśna Podlaska od Nosowa od p. Doroszuk do p. Kalita
 4. Leśna Podlaska od państwa Szupiluk, ul. Ogrodowa i ul. Szkolna
 5. Leśna Podlaska od terenu szkoły I i II

Czwartek, 03.01.2019, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska ul. Łąkowa od państwa Kozioł i ul. Łosicka
 2. Leśna Podlaska od państwa Niedźwiedź
 3. Leśna Podlaska od państwa Gadomskich i c.d. od pani Nagiej przy blokach oraz Apteka
 4. Leśna Podlaska od państwa Szymańczyk
 5. Leśna Podlaska ul. Lipowa
 6. Leśna Podlaska blok 24

Piątek, 04.01.2019, od godz. 15.30

 1. Leśna Podlaska blok 24a
 2. Leśna Podlaska blok 24b
 3. Leśna Podlaska blok 26
 4. Leśna Podlaska ul. Jana Pawła II i ul. Podleśna
 5. Leśna Podlaska ul. Bialska od państwa Kąkol do państwa Sidoruk

Sobota, 05.01.2019, od godz. 9.00

 1. Zaberbecze
 2. Kolonia Bukowice od państwa Jakubskich
 3. Kolonia Bukowice od remizy
 4. Bukowice od Nosowa
 5. Bukowice od Dworu
 6. Leśna Podlaska od Policji do państwa Gadzickich
 7. Mariampol

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 30.12.2018


 1. Dzisiaj przypada Niedziela Świętej Rodziny. W ten dzień podkreślmy
  w naszych domach rodzinną więź poprzez wspólną modlitwę, rozmowę, posiłek i na wiele innych sposobów. Wszystkim rodzinom życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi i wsparcia św. Józefa!
 2. Już teraz pragniemy zaprosić małżeństwa, szczególnie młode, do zapoznania się ze wspólnotą Kościoła Domowego naszej parafii. Jest to wspólnota małżonków, którzy w oparciu o Pana Boga pragną pogłębić i umacniać swoją wieź małżeńską. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w niedzielę 13 stycznia po Mszy św.
  o godz. 11.30.
 3. Jutro przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne za kończący się rok
  o godz. 16.30 i na „Pasterkę” noworoczną o północy.
 4. W Nowy Rok, we wtorek 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za udział w publicznym odmówieniu lub śpiewie hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. Msze św. jak
  w każdą niedzielę.
 5. 1 stycznia swoje imieniny będzie obchodził o. Mieczysław, a także nasz pan organista. Solenizantom życzymy wielu łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Matki.
 6. Po Nowym Roku, od środy, będziemy kontynuować wizytę duszpasterską w naszej parafii od godz. 15.30, natomiast w sobotę od godz. 9.00.
 7. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Na nabożeństwa zapraszamy o godz. 16.30. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 16.00.
 8. W piątek 4 stycznia odbędzie się przedostatnie spotkanie w grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas 3-ch gimnazjum i 1-ch szkoły średniej. Spotkanie rozpocznie się w Sali 300-lecia o godz. 18.00.
 9. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego.
  W tym dniu odbędzie się poświęcenie kadzidła i kredy, którą na drzwiach domów kreślimy pierwsze litery: C+M+B dodając liczbę bieżącego roku. Jest to prośba błogosławieństwa dla domu: „Christus mansionem benedicat” („Chryste błogosław nasz dom”). Ofiary składane na tacę przeznaczone są na misje.

Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU

23.12.2018

 1. Zbliża się czas Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Szczególnym wyrazem  naszej miłości wobec siebie nawzajem będzie przeżywana wieczerza wigilijna, do której zasiądziemy ze swoimi bliskimi. Jak uczy nas Jezus, nie możemy być Jego uczniami, jeśli z serca nie przebaczymy drugiemu człowiekowi. Dlatego apelujemy o to, aby tego dnia przebaczyć sobie nawzajem wszystkie urazy i wyciągnąć rękę do bliźniego. Wigilia, która powinna rozpocząć się odczytaniem fragmentu Pisma świętego,  niech będzie dla nas czasem prawdziwego pojednania i miłości.
 2. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00, oraz na poprzedzający ją o 23.00 koncert kolęd w wykonaniu naszej scholki dziecięco – młodzieżowej.
 3. We wtorek i w środę będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Narodzenia.
  Msze święte jak w każdą niedzielę.
 4. Na Nowennę do Matki Bożej Leśniańskiej zapraszamy 26 grudnia na godz. 15.30.
 5. Serdecznie dziękujemy za pomoc w dekoracji naszej bazyliki: p. Małgorzacie Laszuk, p. Markowi Stefaniukowi, p. Sławomirowi Fąfarze, p. Mirosławowi Korolczukowi, p. Tomaszwi Wawryszukowi, uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, państwu Suchockim z Leśnej Podlaskiej za choinki, państwu Mirończukom z Mariampola, Kołom Żywego Różańca, oraz Legionowi Maryi. WSZYSTKIM składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
 6. Ojcowie katecheci z Zespołu Placówek Oświatowych składają serdeczne podziękowania dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu tegorocznych Jasełek szkolnych.
 7. Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy w czwartek 27 grudnia. Informujemy, że nastąpiła zmiana w terminie Kolędy w Mariampolu z piątku
  28 grudnia na sobotę 5 stycznia. Szczegółowy program KOLĘDY możemy znaleźć
  w gablotce przed kościołem i na naszej stronie internetowej.
 8. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.


+ W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Tadeusza Czajkę z Leśnej Podlaskiej,
oraz ś.p. Leszka Doroszuka z Cicibora Dużego.
Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III NIEDZIELĘ ADWENTU

16.12.2018

 1. Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY za ofiary złożone na remont elewacji naszej bazyliki w ubiegłą niedzielę.


 1. Dzisiaj po każdej Mszy świętej będzie miała miejsce zbiórka do puszek na POMOC KOŚCIOŁOWI na WSCHODZIE.


 1. Dzisiaj rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, która bezpośrednio ma nas przygotować do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Będziemy ją odprawiać
  przez dziewięć dni w czasie każdej wieczornej Mszy świętej.


 1. SCHOLA DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWA serdecznie zaprasza na wigilijny koncert kolęd dnia 24 grudnia tuż przed Pasterką – o godz. 23.00.


 1. Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy w czwartek 27 grudnia. Szczegółowy program KOLĘDY możemy znaleźć w gablotce przed kościołem i na naszej stronie internetowej.


 1. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 w Sali 300 – lecia odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjum i klas pierwszych szkoły średniej.


 1. Już teraz pragniemy poinformować, iż Pierwsza Komunia Święta w roku 2019 odbędzie się w niedzielę 5 maja podczas Mszy o godz. 9.30, natomiast Bierzmowanie – we wtorek 7 maja podczas Mszy o godz. 18.00. Z tego też względu przyjęte intencje na dzień 7 maja o godz. 18.00 zostaną odprawione
  w innych godzinach. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii.


 1. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

Zapowiedzi: Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

 • Michał Kąkol, kawaler, zam. w Leśnej Podlaskiej
  z Magdaleną Panasiuk, panną, zam. w Leśnej P. - zapowiedź 2.

+ W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Tomasza Kamińskiego z Pratulina,
oraz ś.p. Jarosława Siwka z Witulina.
Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU,
9.12.2018

 1. W zeszłą niedzielę zakończyliśmy nasze Misje parafialne, a także pożegnaliśmy Święte Znaki – Wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej, oraz Relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg Misji: strażakom, chórowi, orkiestrze, scholi, służbie liturgicznej, wszystkim grupom parafialnym, młodzieży, dzieciom, osobom, które witały i żegnały Święte Znaki, Księdza Biskupa, oraz Ojca Misjonarza. Dziękujemy za śpiew i czytania podczas liturgii, drogi krzyżowej i innych nabożeństw. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w te zbawienne dni dla naszej parafii! Ufamy, iż ten święty czas będzie owocował w naszym codziennym życiu.


 1. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na remont elewacji naszej bazyliki. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium
  i klasztoru.


 1. Dziś zapraszamy na katechezy chrzcielne w Sali różańcowej, a także na katechezę dla narzeczonych w bazylice. Spotkania odbędą się po Mszy o godz. 11.30.


 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 17.00. Zapraszamy na tę Mszę szczególnie dzieci, dla których od poniedziałku do piątku będzie specjalne kazanie i procesja z lampionami po kościele.


 1. Zachęcamy do zakupu świec „Caritas” na stół wigilijny. Będzie to wspaniała okazja do wsparcia potrzebujących. Świece będzie można nabyć przed kościołem lub w zakrystii.


 1. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd dla młodzieży w ferie. Chętnych prosimy o wzięcie formularza od ojców katechetów. Zapisy do końca tygodnia.


 1. Chorych, którzy chcieliby się wyspowiadać przed Bożym Narodzeniem prosimy zgłaszać w zakrystii.


 1. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.


 1. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

Zapowiedzi: Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

 • Michał Kąkol, kawaler, zam. w Leśnej Podlaskiej
  z Magdaleną Panasiuk, panną, zam. w Leśnej P. - zapowiedź 1.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU,
2.12.2018

 1. Dzisiaj kończą się nasze parafialne Misje Ewangelizacyjne. DZIĘKUJEMU wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich przebiegu. Szczególne podziękowania składamy na ręce o. Marka Kowalskiego za przeprowadzenie Misji. Ufamy, że duchowe owoce tych Misji będą trwały
  w naszych sercach i w naszych rodzinach.


 1. Dzisiaj przypada I Niedziela Adwentu. Jest to początek nowego roku liturgicznego w Kościele. Adwent składa się z dwóch części: w pierwszej – będziemy przygotowywać się na przyjście Jezusa w czasach ostatecznych, natomiast w drugiej – będziemy przygotowywać się bezpośrednio na Uroczystość Bożego Narodzenia.


 1. Szczególną patronką Adwentu jest Maryja, której symbolem jest świeca roratnia, ustawiona przy ołtarzu. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 17.00. Zapraszamy na tę Mszę szczególnie dzieci, dla których od poniedziałku do piątku będzie specjalne kazanie i procesja
  z lampionami po kościele. Rodziców prosimy o pomoc dzieciom
  w przygotowaniu lampionów.


 1. Od dziś zapraszamy do zakupu świec na stół wigilijny „Caritas”. Świece będzie można nabyc przed kościołem lub w zakrystii.


 1. Wszelkiego błogosławieństwa życzymy o. Andrzejowi, który w piątek przeżywał swoje imieniny. Niech Maryja otacza go zawsze swoim macierzyńskim płaszczem. Za o. Andrzeja modliliśmy się podczas Mszy św. o godz. 7.30.


 1. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Na nabożeństwa
  w te dni zapraszamy o godz. 16.30. Spowiedź pierwszopiątkowa odbędzie się
  w bazylice w godz. 15.00 – 17.00. W Droblinie Msza święta o godz. 14.00.


 1. W czwartek, 6 grudnia przypada wspomnienie św. Mikołaja, biskupa. Naszą bazylikę Mikołaj odwiedzi tego dnia po wieczornej Mszy świętej, dlatego serdecznie zapraszamy dzieci naszej parafii do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.


 1. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy trzeciej gimnazjum
  i pierwszej szkoły średniej
  zapraszamy na specjalne roraty w piątek 7 grudnia
  o godz. 17.00
  . Tego dnia przypada również ostateczny termin zdawania pytań
  i katechizmu. Osoby, które do tego dnia nie wywiążą się z tych warunków i nie wykażą się wymaganą frekwencją podczas dwóch ostatnich lat przygotowań, będą musiały osobiście odbyć rozmowę z ojcem proboszczem, a w skrajnych przypadkach – z przedstawicielem Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.


 1. W przyszłą sobotę, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Jest to dzień, kiedy modlimy się za naszych młodych paulińskich zakonników, a także o nowe powołania. Msze święte tego dnia jak w dni powszednie, czyli o 7.00, 8.00 i 17.00. W Bukowicach Msza odpustowa odbędzie się tego dnia o godz. 16.00.


 1. W przyszłą niedzielę, 9 grudnia taca będzie przeznaczona na remont elewacji naszej bazyliki. Tego dnia zapraszamy też na katechezy chrzcielne w Sali różańcowej, a także na dzień skupienia dla narzeczonych w bazylice. Spotkania te odbędą się po Mszy o godz. 11.30.


 1. Chorych, którzy chcieliby się wyspowiadać przed Bożym Narodzeniem prosimy zgłaszać w zakrystii.


 1. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.


 1. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium
  i klasztoru. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ CHRYSTUSA KRÓLA,
25.11.2018

 1. Dzisiaj rozpoczynamy Misje Święte w naszej parafii, które poprowadzi o. Marek Kowalski.  Misje to szczególny czas łaski, powrotu do Boga i wzmocnienia swojej miłości do Niego i do drugiego człowieka. Zapraszamy każdego do uczestnictwa w nabożeństwach misyjnych,
  a grupy parafialne do włączenia się w oprawę liturgiczną w następujących dniach:
  • W poniedziałek zapraszamy Chór i Orkiestrę;
  • We wtorek – Legion Maryi
  • W środę – Grupę Ojca Pio;
  • W czwartek – Kościół Domowy;
  • W piątek  - Grupę AA

Pragniemy przypomnieć, iż w czasie Misji w dni powszednie nie będzie mszy o godz. 7.00 i 8.00. Intencje przyjęte na te godziny będą odprawione o godz. 9.30 bądź 17.00. Prosimy zainteresowanych o upewnienie się
w zakrystii kiedy ich intencja będzie odprawiona.

 1. Już teraz zapraszamy wszystkich parafian na specjalną Mszę świętą
  w przyszłą sobotę o godz. 17.00
  . Przewodniczyć jej będzie J. E. Ks. Bp Piotr Sawczuk. Poprzedzać ja będzie przybycie Świętych Znaków – Kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii Świętych Męczenników z Pratulina. Rozpoczęcie modlitewnego oczekiwania o godz. 16.00, a przybycie Świętych Znaków o godz. 16.30.


 1. Zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami Leśnej Podlaskiej w najbliższy piątek po Mszy świętej o godz. 17.00.

        Do niesienia krzyża zapraszamy poszczególne grupy i stany:

      - od ołtarza do pierwszej stacji – ojcowie Paulini

      - od pierwszej stacji – ministranci i lektorzy (Pomnik Moszyńskiego)

      - od drugiej stacji – pracownicy Służby Zdrowia (Krzyż smoleński)

      - od trzeciej stacji – pracownicy Spółdzielni ,,Leśnianka” (Pomnik poległych)

      - od czwartej stacji – Legion Maryi (Apteka)

      - od piątej stacji – Rada Parafialna (Krzyż przy blokach)

      - od szóstej stacji – przedstawiciele Kół Różańcowych (Przedszkole)

      - od siódmej stacji – strażacy (początek remizy)

      - od ósmej stacji – pracownicy Urzędu Gminy (Gmina)

      - od dziewiątej stacji – nauczyciele (skrzyżowanie przy blokach)

      - od dziesiątej stacji – pracownicy Banku (Leśniczówka)

      - od jedenastej stacji – pracownicy Piekarni (Poczta)

      - od dwunastej stacji – Grupa o. Pio, pracownicy Poczty (Tablica pamięci)

      - od trzynastej stacji – Kościół Domowy (Pomnik Serca Jezusowego)

      - od czternastej stacji do kościoła – młodzież z duszpasterstwa

Prosimy Ochotniczą Straż Pożarną o pomoc w zabezpieczeniu trasy Drogi Krzyżowej. Zabieramy świece.

 1. Młodzież aktywnie działającą w naszej parafii serdecznie zapraszamy na wyjazd na ferie zimowe w góry w dniach 18-23 luty przyszłego roku. Minimalny wiek uczestnika to 5 klasa szkoły podstawowej. Zainteresowanych prosimy o nie zwlekanie z zapisami u ojców katechetów. Liczba miejsc ograniczona.


 1. Jutro, na pierwszy dzień Misji, prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Zapraszamy na Msze święte o godz. 9.30 i 17.00, a także na Nowennę do Matki Bożej Leśniańskiej i Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.


 1. Informujemy, iż w czasie trwania Misji nie będziemy spowiadać
  w poniedziałek i wtorek. Na spowiedź zapraszamy w środę o godz. 16.00.


 1. Chorych będziemy odwiedzać w najbliższą sobotę od godz. 8.30.


 1. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.


 1. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium
  i klasztoru.

+ W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. REGINĘ KLIMIUK z Bordziłówki Nowej
i ś.p. TERESĘ POŁYNKO z Witulina
Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
18.11.2018

 1. W związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Ubogich, dzisiejsza taca jest przeznaczona na „Caritas Diecezji Siedleckiej” .


 1. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy każdy dom i mieszkanie naszej parafii, aby osobiście wręczyć wszystkim Parafianom zaproszenie na Misje Święte, które odbędą się w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie! Każdy osobiście otrzymał szczegółowy program, więc ufamy, że jak najwięcej z nas weźmie czynny udział w tym świętym czasie łaski.


 1. Misje Święte rozpoczną się w naszej parafii w przyszłą niedzielę
  25 listopada. Misje poprowadzi były przeor naszego Sanktuarium –
  o. Marek Kowalski. Już teraz informujemy, że w czasie Misji w dni powszednie nie będzie mszy o godz. 7.00 i 8.00. Intencje przyjęte na te godziny będą odprawione o godz. 9.30 bądź 17.00. Prosimy zainteresowanych o upewnienie się w zakrystii kiedy ich intencja będzie odprawiona.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 w kościele odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas III gimnazjum
i I szkół średnich.

5. 22 listopada będziemy przeżywać wspomnienie św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego. W tym dniu modlimy się za nasz Chór, Orkiestrę
i Scholę Dziecięco – Młodzieżową. DZIĘKUJEMY im za pięknie wykonywany śpiew i muzykę w naszym Sanktuarium i zachęcamy nowych członków do Chóru, Orkiestry i Scholi, aby jak najwięcej z nas mogło śpiewać ku chwale Bożej.

6. Młodzież aktywnie działającą w naszej parafii serdecznie zapraszamy na wyjazd na ferie zimowe w góry w dniach 18-23 luty przyszłego roku. Minimalny wiek uczestnika to 5 klasa szkoły podstawowej. Szczegółowych informacji udzielają ojcowie katecheci.

7. Prosimy, aby w przyszłą niedzielę na rozpoczęcie Misji Świętych zabrać ze sobą na Mszę świętą egzemplarz Pisma Świętego.

8. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

9. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru.


+ W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. CZESŁAWA SAKA z Worgul.
Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 11.11.2018


1. Dzisiaj przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia nie zapomnijmy w naszych modlitwach o tych, dzięki którym możemy się cieszyć suwerennym państwem i tych którzy mieli i mają wkład w jego rozwój.

2. Dzisiejszej niedzieli odbywają się następujące spotkania: po Mszy o godz. 9.30 – Koła Żywego Różańca, natomiast po Mszy o godz. 11.30 – katechezy chrzcielne w sali różańcowej i dzień skupienia dla narzeczonych w bazylice.

3. W tym tygodniu jako wasi duszpasterze pragniemy osobiście wręczyć wam zaproszenia na nadchodzące Parafialne Misje Święte. Przy tej okazji będziemy również rozprowadzać opłatki na stół wigilijny.

  Poniedziałek, 12.11.2018, od godz. 9.30

 • Droblin
 • Bordziółwka Stara
 • Jagodnica
 • Zaberbecze
 • Ludwinów
 • Nosów

Natomiast od godz. 12.30

 • Bordziłówka Nowa

Środa, 14.11.2018, od godz. 9.30

 • Kolonia Nosów
 • Mariampol
 • Kolonie Bukowice
 • Bukowice
 • Klukowszczyzna

 Sobota, 17.11.2018, od godz. 9.30

 • Leśna Podlaska

4.   W czwartek 15 listopada o godz. 18.30 w sali „300-lecia” odbędzie się spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

5.   W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 w sali „300-lecia” odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas III gimnazjum i I szkół średnich.

6. Dzisiejszego dnia o. Marcin Oparcik obchodzi swoje imieniny otaczamy go modlitewną pamięcią. Msza św. w jego intencji będzie sprawowana dzisiaj o godz. 16.00

7.  Z racji drugiej niedzieli miesiąca, dzisiejsza taca jest przeznaczona na remont elewacji naszej bazyliki.

8. W najbliższą niedzielę, 18 listopada, podczas Mszy św. o godz. 11.30 będzie miała miejsce ceremonia przyjęcia do grona ministrantów chłopców, którzy przez ostatnie miesiące przygotowywali się do tej posługi. Inni natomiast zostaną włączeni do grupy kandydatów i przez najbliższy rok będą uczyć się służby  Panu Jezusowi przy ołtarzu. Prosimy o modlitwę w ich intencji, a także zapraszamy nowych kandydatów.

9. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

10. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
4.11.2018

 

1. W przyszłą niedzielę 11 listopada przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia zawierzmy naszą Ojczyznę Królowej Polski i świętym Patronom naszej Ojczyzny. Zapraszamy na uroczystą Mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny o godz. 9.30.

2. W przyszłą niedzielę 11 listopada odbędą się następujące spotkania: po Mszy o godz. 9.30 – Koła Żywego Różańca, natomiast po Mszy o godz. 11.30 – katechezy chrzcielne w sali różańcowej i dzień skupienia dla narzeczonych w bazylice.

3.  Z racji drugiej niedzieli miesiąca, taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na remont elewacji naszej bazyliki.

4. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

5. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
28.10.2018


1.      Dzisiaj przeżywamy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek przed kościołem, Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w biednych krajach. Stowarzyszenie działa
w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

                                                         

2. W najbliższy czwartek, 1 listopada będziemy przeżywać radosną uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień, kiedy wszyscy błogosławieni i święci orędują za nami u Boga, a my możemy cieszyć się ich wstawiennictwem. Tego dnia Msze święte w bazylice będą o godz. 7.30, 9.30 i 16.00. Natomiast główne uroczystości rozpoczną się o 11.30 procesją z kościoła na cmentarz, podczas której będziemy modlić się w intencji zmarłych. Msza święta na cmentarzu
o godz. 12.00, a po niej poświęcenie pomników.

3. W piątek, 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, podczas którego wspominamy wszystkich naszych zmarłych. Msze święte tego dnia o godz. 7.00, 8.00, 17.00, oraz Msza na cmentarzu o godz. 9.30Tego dnia procesja na cmentarzu w Bordziłówce Starej odbędzie się o godz. 15.00, a procesja i Msza św. w Bukowicach o godz. 16.00.

4. Procesje za zmarłych, połączone z różańcem, będą odbywały się od poniedziałku 5 listopada do czwartku 8 listopada po wieczornej Mszy św.

5. W listopadzie zapraszamy na wypominki za zmarłych i różaniec o godz. 16.30.

6. Nabożeństwa w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca odbędą się
o godz. 16.30.

7. Chorych zaczniemy odwiedzać w najbliższą sobotę od godz. 8.30.

8. Jako Wasi duszpasterze, pragniemy przestrzec przed wszelkimi praktykami związanymi z Halloween. Igranie ze światem demonów jest niebezpieczne dla naszej duchowości. Halloween sprzeciwia się chrześcijańskiemu rozumieniu rzeczywistości pozagrobowej i propaguje kulturę śmierci, przed którą należy chronić przede wszystkim dzieci i młodzież.

9. Odpust zupełny za zmarłych, czyli darowanie kar czyśćcowych, można uzyskać od 1-8 listopada. Codziennie można ofiarować odpust tylko za jednego zmarłego pod warunkiem przyjęcia Komunii świętej tego dnia, nawiedzenia kościoła lub cmentarza, odmówieniu modlitwy „Ojcze nasz” lub „Wierzę w Boga” w intencji zmarłych, a także pomodleniu się
w intencjach papieża. Ponadto należy wzbudzić sobie pragnienie bycia wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

10. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
21.10.2018

1.  Dzisiaj w całych Kościele przypada Światowa Niedziela Misyjna. Rozpoczyna ona obchody Tygodnia Misyjnego, podczas którego jesteśmy zaproszeni do zwiększenia naszego zaangażowania misyjnego, poprzez modlitwę, wyrzeczenia i wsparcie finansowe dzieł misyjnych. Dlatego też dzisiejsza taca jest przeznaczona na ten cel.

2. W naszej wspólnocie klasztornej i parafialnej serdecznie witamy brata Jerzego Zabielskiego, który rozpoczyna dziś swoją posługę w naszym sanktuarium. Otoczmy go swoją modlitwą i życzliwością.

3.  Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na opał: Nosów 1850zł.

4. Dziękujemy za ofiary złożone na bazylikę. W zeszłą niedzielę zebrano 11.200zł. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

5. Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi
w potrzebie”.

6. Przypominamy, iż na stoliku z tyłu kościoła są do wzięcia kartki na wypominki jednorazowe i roczne. Prosimy, aby wypisywać zmarłych rodzinami, według nazwisk. Prosimy też o wyraźne wypisywanie.

7. Wszystkim solenizantom, jubilatom, parafianom i gościom życzymy wszelkich łask Bożych i opieki naszej Leśniańskiej Pani.

8. BÓG ZAPŁAĆ za wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru.

+ W tym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Jana Sawtyruka
z Leśnej Podlaskiej i ś.p. Henryka Romaniuka z Bukowic.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

ZAPOWIEDZI:

1.      Radosław Łukasz Zając, kawaler, zam. w Leśnej Podlaskiej z Katarzyną Droździuk, panną, zam.
w Dubowie, par. św. Praksedy w Dokudowie – zapowiedź 2.

Przejdź do strony:
2042479 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms