MIEJSCOWOŚCI W POBLIŻU LEŚNEJ

Zobacz ciekawe dworki, kościoły, kaplice, cerkwie itp.

A

B

1. Biała Podlaska

- murowany kościół z końca XVI w. z dwiema kaplicami - z I poł. XVII w. i pocz. XVIII w.
- murowana brama-dzwonnica z poł. XVIII w.
- murowana plebania z poł. XVIII w.
- drewniana wikarówka z pocz. XIX w.
- murowane zabudowania gosp. z XIX w.
- cmentarz przykościelny z murem (z dwiema bramami) z II poł. XIX w., dawną kostnicą, trzema nagrobkami z I poł. XIX w. i starą kropielnicą

- tablice na elewacji i wewnątrz kościoła, w tym trzy związane z II WŚ

- murowany kościół  z II poł. XVII w.
- murowany klasztor z II poł. XVII w. (z dwiema tablicami związanymi z II LO)

- murowane ogrodzenie z I poł. XVIII w.

- Podlaskie Epitafium Żołnierskie
 

- dawna murowana cerkiew unicka z poł. XVIII w.
- murowany klasztor z końca XVIII w.
- murowane ogrodzenie z I poł. XX w.
 

- współczesna murowana cerkiew prawosławna (ze współczesną murowaną dzwonnicą)

- cmentarz prawosławny z nagrobkami z IV ćw. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z końca XVIII w.

- pomnik Akcji Wisła

 

zespół zamkowy z XVII w.

- fortyfikacje ziemne typu holenderskiego z poł. XVII w. - 3 bastiony, kurtyny, fosa

- murowana brama wjazdowa z II poł. XVII w.

- murowana wieża bramna z XVII w.

- szyja bramna z I poł. XX w.
- murowana wieżyczka z I poł. XVII w.

- skrzydło zach. z końca XVII w. (z wieżą)

- dwie murowane oficyny - pn.-wsch., z końca XVII w. i pn.-zach.
- murowana kaplica z I poł. XVII w.

- murowana kordegarda z I poł. XX w.
- 2 figury - z pocz. i z I poł. XX w.
- park z I poł. XX w. (ze starszym starodrzewiem)

- lufy armatnie (z końca XIX w.?) i "kamienna baba"

- zegar słoneczny, "pomnik województwa"

- zachowany zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem i szachownicowym układem ulic

- dawny ratusz (z I poł. XIX w.?)

- "ławeczka Kraszewskiego", pomnik Niepodległości i miejsce straceń na rynku
 

- murowane domy i kamienice w centrum miasta, m.in.:

- Warszawska 8 - z I poł. XIX w.

- "Kamienica Kijowskiego" z końca XIX w.

- "Pod wieszczami" z końca XIX w.

- dom architekta Władysława Wołłodko z pocz. XX w.

 

- drewniane domy i wille, m.in.:
- "Willa rosyjskiego generała" z poł. XIX w.

- Długa 16 - willa z końca XIX w.

- Piłsudskiego 25 - dom z I poł. XIX w.

- murowana zabudowa z  II poł. XIX w. i pocz. XX w. m.in. w rynku i przy ulicach: Moniuszki, Janowskiej, Brzeskiej na odcinku do ul. Prostej

- zabudowa drewniana o charakterze miejskim z II poł. XIX w. i XIX/XX (m.in. ul. Narutowicza na odcinku od kościoła św. Antoniego do domu Kijowskiego, ul. Brzeska 24, 26, 30, 34, 36, 51; ul. Piłsudskiego 12, 13, 15, 17, ul. Kolejowa, ul. Zielona)

- murowany gmach dawnej Akademii Bialskiej, z II poł. XVI w. i I poł. XVII w.

- pomnik J.I. Kraszewskiego z I poł. XX w. i tablice na budynku liceum

- murowany dawny szpital i klasztor Szarytek z I poł. XVII w. (z kaplicą)

- murowany dawny pawilon szpitalny z I poł. XIX w.

- kamienna figura Immaculaty z II poł. XVIII w.

- żeliwna pompa z I poł. XIX w.

- murowana dawna austeria z II poł. XVIII w.

- murowany dawny szpital żydowski z pocz. XX w.

- murowany budynek dawnego sądu z pocz. XX w.

- murowany budynek więzienia z II poł. XIX w. (z tablica poświęconą akcji AK)


- cmentarz katolicki z pocz. XIX w. z nagrobkami z XIX w.

- murowana kaplica z I poł. XIX w.

- murowane ogrodzenie z bramą z pocz. XX w.

- pomnik i mogiła żołnierzy 34. pułku piechoty oraz wiele mogił żołnierzy i ludności cywilnej poległej w latach 1919-1920 i 1939-44

- dawny cmentarz unicki z XVI/XVII w. (bez nagrobków), z murowaną kapliczką z poł. XIX w.
- dawny kirkut z poł. XIX w. (bez macew) z pomnikiem Ofiar Holokaustu

- cmentarz przyszpitalny z nagrobkiem z II poł. XIX w.

- cmentarz żołnierzy niemiecko-austriackich z 1915 (z pomnikiem)

- cmentarze z II WŚ - radziecki i jeńców włoskich (z pomnikami)
 

- zespół dworca kolejowego

- murowany dworzec z I poł. XX w. (z dwie tablicami - dot. wizyt J. Piłsudskiego i kolejarzom poległym podczas II WŚ)

-  murowana wieża ciśnień z I poł. XX w.

- murowany budynek przy ul. Stacyjnej 5

- założenie parkowe z drewnianym domem naczelnika stacji z pocz. XX w.

- dawny murowany domek dróżnika (?)

- murowany dworzec kolejki wąskotorowej z 1915 i druga stacja kolejki

- przedwojenny budynek fabryki Rabego (z tablicą dot. ofiar II WŚ)

- tzw. "Stary młyn"

- dwa murowane bloki oficerskie z I poł. XX w.

- dawne drewniane kasyno oficerskie z I poł. XX w.

- pomnik żołnierzy 34. pułku piechoty z I poł. XX w.

- murowany budynek koszar carskich (?)

- pomnik bialskich lotników

- pomniki: patrona miasta, Solidarności, jeńców sowieckich Sybiraków oraz ofiar II WŚ

- tablice: na dawnym Domu Nauczyciela, na ul. Budkiewicza, na dawnym lokalu konspiracyjnym, na dawnej katowni UB

 

2. Białka

- murowany dwór z końca XIX w.

- pozostałości parku z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka z końca XIX w.

- pomnik powstańców styczniowych

- stawy rybne

 

3. Bielany

- pomnik ofiar potyczki z II WŚ

 

4. Bordziłówka

- zabytkowy cmentarz z pocz. XIX w.

 

5. Borsuki

- 2 punkty widokowe

- pomnik ofiar II WŚ

- drewniany, współczesny dworek-pensjonat (dwa przebudowane obiekty z pocz. XX w.)

 

6. Brześć

- Twierdza Brzeska z XIX w.

- przebudowane dawne klasztory jezuitów i bazylianów z I poł. XVII w.

- ruiny klasztoru bernardynek z XVIII w. i  sobór Św. Mikołaja z II poł. XIX w. na terenie Twierdzy
- sobór katedralny z II poł. XIX w.

- cerkiew p.w. św. Mikołaja z pocz. XX w.

- kościół z poł. XIX w.

- zbór protestancki z I poł. XX w.

- zabudowa miejska od XIX do pocz. ХХ w. i zabudowa w stylu zakopiańskim z I poł. XX w.

- cmentarze: katolicki, Tryszynski, z 1920 r.
 

7. Bukowice

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- granitowy głaz, tzw. "kamienna baba"

- drewniany wiatrak

- kapliczka przydrożna z końca XIX w.

C

8. Choroszczynka

- współczesny kościół z obrazami Bazylego Albiczuka i wyposażeniem z XVIII-XIX w.

 

9. Chotyłów

- murowany dworzec z II poł. XIX w.

- murowany dom dróżnika z II poł. XIX w.

- kąpielisko

 

10. Cicibór Duży

- dawna drewniana cerkiew unicka z poł. XVII w.

- zabudowania folwarczne z II poł. XIX w.

- pozostałości parku z I poł. XIX w.

 

11. Cieleśnica

- murowany pałac z I poł. XIX w.

- murowana oranżeria z I poł. XIX w.

- park krajobrazowy z pocz. XIX w., staw

- zabudowania folwarczne z XIX/XX w.

- pomnik lotników z II WŚ

D

12. Dąbrowica Duża

- 2 kapliczki przydrożne - drewniana z końca XIX w. i murowana z XIX/XX w.

 

13. Dąbrowica Mała

- 3 kapliczki przydrożne: murowana z I poł. XX w., drewniana z XIX w. i drewniana z I poł. XX w. z figurą z XIX w.

- dom malarza Bazylego Albiczuka

- prawosławny cmentarz

 

14. Dobratycze

- drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- cmentarz prawosławny z pocz. XIX w.

 

15. Dobrynka

- murowana kapliczka z I poł. XX w.

- cmentarz wojskowy z I WŚ

 

16. Dobryń Duży

- drewniany kościół z I poł. XX w.

- średniowieczne grodzisko z VIII-XI w. (?)

- mogiła wojskowa z I WŚ

 

17. Dokudów

- średniowieczne grodzisko z XII w.

- dawna drewniana cerkiew neounicka z I poł. XX w.

- drewniana kapliczka przydrożna z końca XIX w.

- nagrobki prawosławne z I poł. XX w. na cmentarzu

- chata kryta strzechą z XIX w.

- ścieżka turystyczno-przyrodnicza

 

18. Dołha

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w.

- murowana plebania z XIX/XX w.

- cmentarz z nagrobkami z poł. XIX w.

- murowany budynek gospodarczy z I poł. XIX w.

- pomnik powstańców styczniowych

 

19. Drelów

- dawna murowana cerkiew unicka z I poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka z lat 30-tych XX w.

- dawna cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- cmentarz z drewnianym krzyżami z XIX w.

 

20. Droblin

- murowany dwór z poł. XIX w.

- pozostałości parku z II poł. XIX w.

- stawy dworskie

 

21. Dubica Duża

- drewniana kapliczka przydrożna z XIX/XX w.

 

22. Dubów

E

F

G

23. Gnojno

- dawna murowana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

- nagrobek unickiego proboszcza z poł. XIX w.

- cmentarz prawosławny (dawniej unicki)

- punkt widokowy na szczycie 30-metrowej skarpy pradoliny Bugu

 

24. Grabanów

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- murowane wozownia i stajnia z I poł. XX w.

- drewniany czworak z II poł. XIX w.

- pomnik

H

25. Hanna

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- drewniana plebania z I poł. XIX w.

- cmentarz przycerkiewny i cmentarz unicki

- drewniana kaplica cmentarna z II poł. XIX w.

- 2 kapliczki - murowana z końca XVIII w. i drewniana z XIX w.

 

26. Hola

- trzy pomniki ofiar II WŚ (w tym jeńców francuskich i radzieckich)

 

27. Horbów

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana plebania z lat 20-tych XX w.

- cmentarz wojenny z I WŚ

 

28. Horodyszcze

- murowany pałac z I poł. XIX w.

- pozostałości parku z XVIII w.

- pozostałości zabudowań folwarcznych z I poł. XIX

- dwa grodziska, na jednym z nich cmentarz z pocz. XIX w. i pozostałości fortalicji z XVI w.

- drewniana kapliczka z II poł. XIX w.

- drewniana zabudowa z XIX w.

 

29. Hrud

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniana plebania po 1919

 

30. Husinka

- 3 pomniki (żołnierza poległego w 1920, ofiar II WŚ i J.J.P. Deskura)

 

31. Huszcza

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

 

32. Huszlew

- murowany kościół z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica-brama z poł. XIX w.

- murowany dwór z XVIII/XIX w.

- ruiny murowanej oranżerii z XIX w.

- pozostałości parku ze stawem

- zabudowania folwarczne, stajnie, spichlerz

- pomnik bitwy z II WŚ

 

I

Inne

(Jaźwiny, Kuzawka, Kużawka, Porosiuki, Sielczyk, Sławacinek, Worgule)

J

33. Jabłeczna

- murowana cerkiew prawosławna z I poł. XIX w.

- murowane zabudowania klasztorne z I poł. XIX w. (otoczone dwoma murami z bramami)

- murowana brama dzwonnica z I poł. XIX w.

- drewniany dom namiestnika z XIX/XX w.

- dwie drewniane kaplice prawosławne z pocz. XX w.

- starodrzew dębowy

- dawna drewniana cerkiew unicka z XVIII w.

- 2 drewniane wiatraki - z końca XIX w. i I poł. XX w.

- kilka drewnianych chat z początku XX w.

 

34. Jabłoń

- murowany pałac z pocz. XX w.

- murowana oficyna z końca XIX w.

- obiekty architektury pałacowej z pocz. XX w. (kaplica, oranżeria, brama wjazdowa, kordegarda)

- park krajobrazowy

- zabudowania folwarczne z pocz. XX w.

- murowany kościół z pocz. XX w.

- drewniana zabudowa z poł. XIX w.

- pomniki - 500-lecia Jabłonia, mogiła Kleeberczyków

 

35. Jakówki

- murowany dwór z lat 30-tych XX w.

- park z II poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze z lat 30-tych XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.

 

36. Janów Podlaski

Zespół pokatedralny

- murowana kolegiata z I poł. XVIII w.

- pomnik bpa Adama Naruszewicza z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- dwa murowane budynki dawnego seminarium z poł. XVIII w.

- murowane ogrodzenie z przełomu XVIII-XIX w. z bramą wjazdową

- figura z lat 20-tych XX w.

- murowana plebania z końca XIX w.

- murowany kościół z końca XVIII w.

- murowana brama-dzwonnica z II poł.  XIX w.

- cmentarz przykościelny i ogrodzenie

- murowana plebania z końca XIX w.

- cmentarz z pocz. XIX w. z licznymi nagrobkami z poł. XIX w. i pocz. XX w.

- murowana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z II poł. XVIII w.

 

Zespół pałacowy

- dwa murowane pawilony pałacowe z II poł. XVIII w.

- pozostałości parku

- fosa otaczająca sztuczne wzniesienie i murowany most

- pawilon ogrodowy - tzw. grota Naruszewicza z końca XVIII w.

- murowana brama wjazdowa

- figura z lat 20-tych XX w.

- zabudowania folwarczne

- murowany dom Ryttów z końca XVIII w.

- murowane dawne jatki z końca XVIII w. lub I poł. XIX w.

-  murowany dom z pocz. XX w.

- drewniana zabudowa z końca XIX i pocz. XX w.

- trzy pomniki - Józefa Piłsudskiego i żołnierzy POW (rekonstrukcja pomników z lat 30-tych XX w.) oraz współczesny pomnik ofiar II WŚ

-  zespół murowanych stajni na Wygodzie z XIX w.

- stajnie: "Zegarowa" z I poł. XIX w. oraz "Czołowa", "Woroncowska", dawny lazaret koński i cztery stajnie prywatne z II poł. XIX w.

- cmentarz zasłużonych koni i starodrzew na terenie stadniny

- ścieżka przyrodnicza, m.in. po rezerwacie "Łęg Dębowy"

K

Kaliłów

- cmentarz 40 tys. jeńców radzieckich

- pomnik ofiar II WŚ

 

37. Kijowiec

- współczesna murowana cerkiew prawosławna

- prawosławne nagrobki z XIX w.

- murowane kapliczki przydrożne z XIX/XX w. i z lat 30-tych XX w.

 

 38. Klonownica

-  dawna murowana cerkiew unicka z poł. XIX w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w.

- dawny cmentarz z zabytkowymi nagrobkami

 

39. Klonownica Plac

 - murowany dwór z poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- dawne zabudowania gospodarcze z XIX w. - gorzelnia i kuźnia

 

40. Kobylany

- murowana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- 3 forty twierdzy brzeskiej, obok jednego kąpielisko i stawy

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

- pomnik żołnierzy poległych w 1919

 

41. Kłoda

- pomnik z I poł. XX w. poświęcony rodzinie Koniuszewskich

 

42. Kodeń

- murowany kościół z I poł. XVII w.

- cmentarz przykościelny, murowany mur z bramą z lat 30-tych XX w.

- murowany budynek klasztorny z lat 20-tych XX w.

- murowane: budynek klasztoru i "Dom Pielgrzyma" z lat 30-tych XX w. z Muzeum

 

- dawna prawosławna cerkiew zamkowa z I poł. XVI w.

-  piwnice zamku Sapiehów z I poł. XVI w.

- murowana kaplica odpustowa z lat 30-tych XX w. na pozostałościach dawnego arsenału (z I poł. XVI w.)

- współczesna Kalwaria; pozostałości wałów ziemnych, układ bastionów i fosa

 

- murowany pałac, tzw. Placencja, z I poł. XVIII w.

- park krajobrazowy z XIX w. (nagrobek z lat 30-tych XX w. i murowana kapliczka z lat 20-tych XX w.)

- murowana oficyna z I poł. XVIII

- cmentarz z murowaną bramą i ogrodzeniem z lat 30-tych XX w., z nagrobkami z II poł. XIX w.

- murowana kaplica cmentarna z pocz. XIX w.

- murowana dzwonnica nieistniejącej już cerkwi unickiej, z I poł. XIX w.

- współczesna cerkiew prawosławna

- trzy figury z I poł. XX w.

- krzyż pamiątkowy z pocz. XX w.

 

43. Kolano

- murowany pałac z poł. XIX., pozostałości parku

- drewniana zabudowa wsi z XIX w.

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

 

44. Kolembrody

- drewniany kościół z lat 30-tych XX w. z obrazem z XVII w.

 

45. Kołczyn

- dawna drewniana unicka kaplica cmentarna z poł. XIX w.

 

46. Komarno

- dawna murowana kaplica dworska z I poł. XIX w.

- drewniana dzwonnica z lat 20-tych XX w.

- krzyż przydrożny z datą 1831

 

47. Konstantynów

- murowany pałac z poł. XVIII w. i I poł. XIX w.

- park krajobrazowy z I poł. XIX w. (przekształcony z parku z poł. XVIII w.), brama i kamienny mur

- murowane  zabudowania gospodarcze - dworek, gorzelnia i stajnie z pocz. XX w.

- murowane zabudowania folwarku z II poł. XIX w., otoczone kamiennym murem

- resztki murów pierwszego dworu

 

- dawna murowana cerkiew unicka z I poł. XIX w.

- murowany budynek dawnej organistówki z I poł. XX w.

- murowany kościół z pocz. XX w.

- murowana plebania z I poł. XX w.

-  murowane: stajnia z pocz. XX w. i dwa budynki gospodarcze z I poł. XX w.

- żeliwny krzyż na cmentarzu przykościelnym

- współczesny pomnik - rekonstrukcja pomnika z okresu międzywojennego

- kilka murowanych domów z II poł. XIX w. przy rynku

 

48. Kopytów

- drewniana cerkiew prawosławna z lat 30-tych XX w.

 

49. Korczówka

- murowana kapliczka przydrożna z ok. poł. XIX w.

 

50. Koroszczyn

- murowany dwór z poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- murowana rządcówka z II poł. XIX w. i murowana lodownia

- fort twierdzy brzeskiej

- pomnik z lat 30-tych XX w.

 

51. Kostomłoty

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVII w., dziś neounicka

- współczesna drewniana kaplica neounicka

- drewniana plebania z końca XIX w.

- współczesna drewniana cerkiew prawosławna

- pozostałości parku dworskiego

- kilka drewnianych domów z XIX/XX w.

 

52. Koszoły

- pozostałości parku krajobrazowego z II poł. XIX w.

- murowana rządcówka z pocz. XIX w.

- murowany spichlerz z II poł. XIX w.

- murowana kapliczka z końca XIX w.

 

53. Kościeniewicze

- dawna drewniana cerkiew unicka z II poł. XVII w.

 

54. Kownaty

- drewniany dwór z I poł. XIX w. otoczony parkiem

 

55. Kozły

- murowana kapliczka przydrożna z lat 30-tych XX w.

 

56. Kozula

- murowany pałac z końca XIX w.

 

57. Kożuszki

- murowany kościół z lat 30-tych XX w,

- drewniana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

 

58. Krasówka

- murowany dwór z II poł. XIX w.

 

59. Krzyczew

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XIX w.

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- murowana oficyna z I poł. XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z II pol. XIX w.

- dwa zabytkowe nagrobki z XIX i pocz. XX w.

- drewniany wiatrak-koźlak z lat 20-tych XX w.

- dwa kurhany

- ścieżka przyrodnicza

L

60. Lebiedziew

- forty twierdzy brzeskiej

 

61. Leszczanka

- mogiła żołnierzy AK

 

62. Leśna Podlaska

Zespół kościelno-klasztorny

- murowana bazylika z I poł. XVIII w.

- murowana kaplica z I poł. XVIII w.

- mur z XVII i XIX w., murowana brama z II poł. XVIII w., fosa, most z XIX/XX w. i dwa mostki

- pozostałości parku klasztornego i pomniki przyrody

- zespół budynków klasztornych

- murowane budynki: Domu Pielgrzyma z poł. XIX w., klasztoru I z I poł. XIX w., klasztoru II i z kaplicy klasztornej II poł. XIX w. oraz internatów "małego", "dużego" i tzw. Szkoły ćwiczeń z pocz. XX w.

- drewniany Dom Ksieni z końca XIX w., murowana szkoła z II poł. XIX w., zespół dawnych murowanych budynków gospodarczych z XIX/XX w., murowana studnia z końca XIX w.

- murowany zespół więzienny z pocz. XX w.

- cztery domy z II poł. i końca XIX w., dawna karczma, zespół murowanych domów z XIX/XX w.

- dwa pomniki ofiar II WŚ

- rezerwat Chmielinne

 

63. Ludwinów

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

- murowany spichlerz z II poł. XIX w.

- współczesny dwór w miejscu starego

- stawy dworskie

- kamienna figura z II poł. XIX w.

- pomnikowa aleja lipowa

Ł

64. Łobaczew

- forty twierdzy brzeskiej

 

65. Łomazy

- murowany kościół z pocz. XX w.

- murowana plebania z I poł. XX w.

- cmentarz z nagrobkami z XIX w.

- drewniana kaplica z końca XVIII w.

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

- dawny kirkut bez zachowanych nagrobków

 

66. Łózki

- drewniana kaplica z lat 30-tych XX w.

 

67. Łukowce

 

68. Łyniew

- drewniana kapliczka przydrożna z I poł. XX w.

M

69. Makarówka

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XVIII w.

 

70. Malowa Góra

- murowany kościół z pocz. XX w.

- dawna drewniana dzwonnica z końca XVIII w.

- murowana plebania z pocz. XX w. i dawny drewniany dom parafialny z końca XIX w.

- cmentarz z nagrobkami z II poł. XIX w. i cmentarz przykościelny z murowaną bramą z lat 30-tych XX w.

 

71. Małaszewicze Duże

 - tzw. suchy port przeładunkowy

- zabytkowa lokomotywa

 

72. Mielnik

- punkt widokowy i pozostałości murowanej kaplicy prawosławnej z II poł. XIX w. na szczycie wczesnośredniowiecznego grodziska

- ruiny murowanego kościoła z XVI w.
- dawna drewniana cerkiew unicka z II poł. XVIII w. na cmentarzu prawosławnym
- murowana cerkiew prawosławna z I poł. XIX w.

- dawna murowana synagoga z poł. XIX w. (obecnie galeria)

- murowany kościół z I poł. XX w.

- dawna murowana plebania z poł. XIX w.

- prom linowy na Bugu

 

73. Międzyrzec Podlaski

- murowany kościół z poł. XVIII w.

- murowana dzwonnica z poł. XVIII w.

- murowana kapliczka z II poł. XVIII w.

- cmentarz kościelny otoczony murem z pocz. XX w. z bramą (z poł. XVIII w.?)

- murowana plebania z pocz. XIX w. i pomnikowy dąb

- murowany dom parafialny z poł. XIX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- cmentarz kościelny otoczony murem z bramą i murowaną dzwonnicą z I poł. XX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w. na cmentarzu kościelnym

 

- zespół pałacowy z XIX/XX w.:

- murowany pałac z lat 20-tych XIX w.

- murowana oficyna z pocz. XIX w.

- stajnie z poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z XIX w. i I poł. XX w., z tzw. "Basztą"

- murowana kapliczka z lat 20-tych XX w.

- dawny drewniany żydowski dom modlitwy po poł. XIX w.

 

- dawny cmentarz żydowski z pocz. XIX w.

- cmentarz katolicki z pocz. XIX w. (dawniej z częścią unicką i prawosławną)

- murowana kaplica cmentarna z I poł. XIX w.

- 5 murowanych kapliczek przydrożnych: z końca XVIII w., XVIII/XIX w., I poł. XIX w., XIX w., I poł. XX w.

- murowany: dom z XVIII w. i dawny magistrat z II poł. XIX w.

- murowane łuki odporowe pomiędzy ścianami bocznymi budynków w rynku

- kopia pomnika żołnierzy POW z lat 30-tych XX w.

- murowany szpital miejski z poł. XIX w.

-  pomnik Polski Walczącej

- murowany budynek poczty z I poł. XIX w.

- murowany dworzec kolejowy z II poł. XIX w.

- murowana szkoła z lat 20-tych XX w.

- kąpielisko

 

- ścieżka przyrodnicza

 

74. Mokrany

- drewniany krzyż-pomnik z pocz. XX w.

 

75. Mościce Dolne

- drewniane chaty na palach

 

76. Motwica

- dawna murowana cerkiew unicka z końca XVIII w.

- murowana dzwonnica z II poł. XVIII w.

- nagrobek z poł. XIX w.

- murowana kapliczka z I lub z II poł. XIX w.

- dwie XIX-wieczne figury przydrożne

- budynek gospodarczy pocz. XIX w., pozostałości parku z sadzawką, ruiny (?) dworu z przełomu  XVIII/XIX w.

-  pomnik poległych w II WŚ

N

77. Neple

- park krajobrazowy z I poł. XIX w.

- murowana kaplica grobowa z I poł. XIX w.

-  krzyż pamiątkowy z I poł. XIX w.

- murowany pawilon z I poł. XIX w.

- murowany lamus z I poł. XIX w.

- murowany pawilon ogrodowy z I poł. XIX w.

- murowany "Biały Dworek" z lat 20-30-tych XX w.

 

- dawna murowana cerkiew unicka z II poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w.

- kamienna figura z pocz. XX w.

-  kopiec upamiętniający pobyt Józefa Piłsudskiego.

- tzw. "kamienna baba" z XVII-XIX w.

 

- punkt widokowy

- ścieżka przyrodnicza po rezerwacie "Szwajcaria Podlaska"

 

78. Niemirów

- murowany kościół z II poł. XVIII w.

- brama-dzwonnica z I poł. XIX w.

- drewniany wiatrak z poł. XIX w.

- ślady wczesnośredniowiecznego grodziska

 

79. Nosów

- murowana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z II poł. XIX w.

- cmentarz prawosławny z nagrobkami z II poł. XIX w.

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- figura z I poł. XX w.

- stajnia z I poł. XX w.

- budynki gospodarcze z XIX/XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z poł. XVIII w.

- drewniany budynek szkoły z końca XIX w.

- murowana budynek dawnej karczmy (?) z poł. XIX w.

- drewniany wiatrak-koźlak

O

80. Okczyn

- liczne chaty podlaskie

 

81. Opole

- murowany kościół z pocz.  XX w.

- cmentarz z zabytkowymi nagrobkami z XIX i pocz. XX w.


82. Ortel Królewski

- dawna drewniana cerkiew unicka z pocz. XVIII w.

- dawny cmentarz unicki założony w XVIII w.

- pomnikowy dąb

 

83. Ortel Książęcy

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z II poł. XIX w.

P

84. Pawłów Stary

- dawna drewniana cerkiew neounicka z lat 30-tych XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z pocz. XX w.

- punkt widokowy

 

85. Pereszczówka

- dawna drewniana kaplica unicka z poł. XIX w.

 

86. Piszczac

- dawna murowana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- murowana brama z pocz. XX w.

- tzw. "kamienna baba"

- cmentarz z pocz. XIX w.

- drewniana kaplica cmentarna z pocz. XIX w.

- dwie murowana kapliczki przydrożne z poł. XIX w.

 

87. Podedwórze

- murowany kościół z pocz. XIX w.

- murowana dzwonnica z pocz. XIX w.

- murowana kapliczka z poł. XVII w.

- nagrobek z pocz. XIX w.

- resztki parku dworskiego (?)

- murowane zabudowania gospodarcze (magazyn i obora)

- dwa pomniki - ofiar I i II WŚ

 

88. Polatycze

- pomnik z końca XIX w., poświecony rosyjskiemu zwycięstwu z 1794

 

89. Polubicze

- murowany dwór z końca XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z poł. XIX w.

- drewniany kościół z lat 20-tych XX w.

- drewniana plebania z pocz. XX w.

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

- figura w stylu art-deco z poł. XX w.

 

90. Połoski

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniany wiatrak-koźlak z lat 20-tych XX w.

 

91. Pratulin

- murowany kościół z I poł. XIX w.

- murowana dzwonnica z I poł. XIX w.

- cmentarz przykościelny z I poł. XIX w.

- murowana kaplica grobowa z II poł. XIX w.

- kopiec upamiętniający żołnierzy poległych w 1920

- cmentarz unicki z tzw. "kamienną babą" (grób unitów z I poł. XX w.)

- murowana kapliczka przydrożna z XX w.

 

92. Przechodzisko

- współczesna drewniana kaplica z obrazem z II poł. XVIII w.

R

93. Rogoźnica

- pozostałości zespołu dworskiego z XIX w.

 

94. Rokitno

- dawna drewniana cerkiew unicka z poł. XIX w.

- murowana kapliczka przydrożna z końca XVIII w. lub I poł. XIX w.

- nagrobek z pocz. XX w.

 

95. Romanów

- murowany pałac z pocz. XIX w. (dziś Muzeum J.I. Kraszewskiego)

- murowana kaplica pałacowa z pocz. XIX w.

- park z XVII-XIX w.

- murowana brama wjazdowa z poł. XIX w.

 

96. Roskosz

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- murowana stajnia z I poł. XIX w.

- park angielski z I poł. XIX w. ze stawami

- zabudowania folwarczne z XIX w.

- żelazny most na Klukówce dawnej kolejki wąskotorowej

 

97. Rossosz

- drewniany kościół z pocz. XX w.

- murowana kapliczka z poł. XIX w.

- pomnik ofiar II WŚ

- pomnik z lat 20-tych XX w.

- tartak i młyn wodny z pocz. XX w. oraz tartak z lat 30-tych XX w.

- dawny cmentarz unicki z poł. XIX w.

- mogiła powstańców styczniowych

- nagrobek z pocz. XX w. na dawnym cmentarzu prawosławnym

 

98. Rozwadówka

- drewniany kościół z pocz. XX w.

S

99. Serpelice

- śródleśna Kalwaria Podlaska

- współczesny drewniany kościół i klasztor kapucynów

- pomnik z lat 20-tych XX w.

- dwa punkty widokowe

 

100. Sitnik

- pomnik z lat 30-tych XX w., upamiętniający pobyt Legionów Polskich

 

101. Sławatycze

- prawosławna murowana cerkiew z XIX/XX w.

- murowany kościół z pocz. XX w.

- dwa wiatraki z pocz. XX w.

 

102. Sokule

- dwa pomnikowe głazy narzutowe

 

103. Stary Bubel

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z II poł. XIX w

- mogiła żołnierzy poległych w 1920

- drewniany dwór-hotel z XIX w.

- punkt widokowy

 

104. Studzianka

- mizar - cmentarz tatarski

- murowana kapliczka przydrożna z XIX/XX w.

 

105. Styrzyniec

- murowany dwór z XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w. (z sadzawką)

- budynek folwarczny z końca XIX w.

 

106. Swory

- drewniany kościół z pocz. XX w.

- murowana brama-dzwonnica z II poł. XIX w.

- dwie murowane kapliczki z XVIII w.

- cmentarz katolicki z pocz. XIX w.

- cmentarz unicki z pocz. XIX

 - pomnik z lat 20-tych XX .

- drewniany wiatrak-koźlak

 

 107. Sycyna

- dawny cmentarz prawosławny z I poł. XIX w.

- dwa pomniki - powstańców styczniowych (z okresu międzywojennego) i lotników amerykańskich (współczesny)

 

108. Szostaki

- drewniana kapliczka przydrożna z końca XIX w.

 

109. Szóstka

- dawna murowana cerkiew prawosławna z końca XIX w.

- drewniana plebania z poł. XIX w.

T

110. Terespol

- cerkiew prawosławna z końca XVIII w. (wzniesiona jako unicka)

- murowana dzwonnica z końca XVIII w.

- cmentarz prawosławny z I poł. XIX w.

- drewniana prawosławna kaplica cmentarna z pocz. XX w.

 

- murowany kościół z II poł. XIX w.

- żelazny obelisk z I poł. XIX w.

 

111. Tuczna

- murowany kościół z II poł. XIX w.

U

W

112. Wisznice

- dawna cerkiew unicka z II poł. XIX w.

- dawny unicki cmentarz z XIX w. z grobami rodziny J.I. Kraszewskiego

- pozostałości murowanego dworu z XIX w.

- murowany kościół z lat 30-tych XX w.

- murowana plebania z II poł. XIX w.

- trzy pomniki ofiar II WŚ

 

113. Witoroż

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z XVIII w.

- doskonale zachowana drewniana chata kryta strzechą

 

114. Witulin

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z XIX/XX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z XIX w.

- ruiny murowanej oranżerii z I poł. XIX w. i murowana oficyna z II poł. XIX w.

- zbudowania gospodarcze z XIX/XX w.

- wiatrak koźlak z końca XIX w.

- dwa pomniki - Tadeusza Kościuszki z lat 30-tych XX w. i unitów

 

115. Woroblin

- zrujnowany murowany dwór z końca XIX w.

- park krajobrazowy z XIX/XX w.

 

 116. Woroniec

- murowana kaplica grobowa z poł. XIX w.

- fragmenty dworskiego parku romantycznego

- drewniana oficyna i ochronka

- zabudowania folwarczne z ok. 1900

 

117. Woskrzenice

- murowany pawilon parkowy z końca XIX w.

- park krajobrazowy z II poł. XIX w. ze stawem

- murowane zabudowania folwarczne z końca XIX w.

- tzw. „kamienna baba"

 

- dawna drewniana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana dzwonnica z lat 20-tych XX w.

- cmentarz z nagrobkami prawosławnymi z końca XIX w.

- mogiła jeńców radzieckich z II WŚ

 

118. Wólka Dobryńska

- drewniany kościół z lat. 30-tych XX w.

 

119. Wólka Krzymowska

- murowana kaplica z pocz. XX w.

 

120. Wólka Łózecka

- współczesna murowana kaplica z obrazem z II poł. XVIII w.

 

121. Wólka Nosowska

- ruiny murowanego dworu z I poł. XIX.

- park krajobrazowy z poł. XIX w.

 

 

122. Wólka Zabłocka

- współczesna murowana kapliczka przydrożna z rzeźbą z II poł. XIX w.

Z

123. Zabłocie

- murowana cerkiew prawosławna z pocz. XX w.

- drewniana prawosławna kaplica cmentarna z II poł. XIX w.

- dwie drewniane kapliczki przydrożne

- drewniany wiatrak z lat 20-tych XX w.

 

124. Zaborek

- pensjonat-skansen (zabytki architektury drewnianej, m.in. wiatrak-koźlak, kościół z I poł. XX w., plebania z końca XIX w. i in.)

 

125. Zabuże

- murowany dwór z II poł. XIX w.

- murowana oficyna i obora

- resztki założenia parkowego, pomnikowa aleja lipowa

- prom linowy przez Bug

- rezerwat "Zabuże", dwie ścieżki przyrodnicze

 

126. Zaczopki

- cmentarz wojenny z I WŚ

- budynek szkolny z 1900 r.

127. Zagościniec

 

- drewniany dwór z II poł. XIX w.

- park z przełomu XVIII/XIX w.

 

128. Zakalinki

- murowana kapliczka przydrożna z XIX w.

 

129. Zalutyń

- murowany dwór z I poł. XIX w.

- pozostałości parku krajobrazowego z II poł. XIX w.

 

130. Zastawek

- mizar - cmentarztatarski

Ż

131. Żabce

- murowana kaplica z pocz. XX w.

 

132. Żerocin

- kopiec Legionów Piłsudskiego

- drewniana kaplica z końca XIX w.

 

133. Żeszczynka

- dawna drewniana cerkiew unicka z I poł. XVIII w.

- drewniana dzwonnica z I poł. XVIII w.

- drewniana plebania z XVIII w.

- wiatrak-koźlak z XIX w.

     

 


« powrót
2293361 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms