Jak przyżywać Mszę św.?

https://www.youtube.com/watch?v=pKyk2sN7MKY

https://www.youtube.com/watch?v=ky4bShQz5Ns

Współczesna stygmatyczka opowiada o swojej niesamowitej wizji Mszy Świętej. ZOBACZ!

Catalina Rivas -- współcześnie żyjąca boliwijska mistyczka z miasta Cochabamba.

Catalina Rivas -- współcześnie żyjąca boliwijska mistyczka z miasta Cochabamba.

Catalina ukończyła jedynie szkołę podstawową. Według niej, w 1994 r. modląc się pod krzyżem, odczuła pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi. Ujrzała wtedy wielkie światło, które przeszyło jej dłonie i stopy, pozostawiając krwawiące rany. Usłyszała głos: „Raduj się z powodu daru, jakim cię obdarzyłem." Odtąd pojawiają się na jej ciele stygmaty (na czole, dłoniach i stopach, w boku), a Catalina ma przeżywać cierpienia agonii, łącząc się cierpieniem Jezusa na krzyżu. Świadkiem tego zjawiska był w pierwszy piątek stycznia 1996 r. lekarz, dr Ricardo Castanon, którego świadectwo przyczyniło się do uznania za prawdziwe doświadczeń Cataliny. Ze względu na swoje skromne wykształcenie, gdy zaczęła spisywać teksty o Męce Jezusa, Eucharystii i Niebie, wzbudziła wielkie zdumienie. Catalina przyznała, że słyszy głos Chrystusa i spisuje jedynie to, co od Niego słyszy.

9 marca 1995 r. Catalina kupiła gipsową figurkę Jezusa, z której oczu zaczęły wypływać krwawe łzy. Zjawisko zainteresowało uczonych, którzy na prośbę dziennikarzy pobrali próbki i przebadali je w USA i w Australii, stwierdzając w nich obecność ludzkiej krwi. Badania przeprowadzone przez władze kościelne potwierdziły autentyczność tego wydarzenia, a niezwykła figurka stoi dziś w kościele w Cochabamba.

CO ROZWAŻAĆ W CZASIE MSZY ŚW.?

1. Gdy kapłan idzie do ołtarza – 
- Chrystus idzie do Ogrójca na modlitwę.

2. Gdy kapłan zaczyna Mszę św.- 
- Chrystus modli się w Ogrójcu.

3. Gdy kapłan mówi: „Spowiedź powszechną”, 
- Chrystus Krwią się poci i upada na twarz w Ogrójcu.

4. Gdy kapłan całuje ołtarz – 
- Judasz – zdrajca pocałowaniem wydaje Chrystusa Żydom.

5. Gdy kapłan idzie na koniec ołtarza – 
- Chrystusa prowadzą do Annasza.

6. Gdy kapłan czyta: Wejście… – 
- Policzkują Chrystusa w domu Annasza.

7. Gdy kapłan mówi: „Panie zmiłuj sie nad nami…” – 
- Chrystusa prowadzą do Kajfasza, a Piotr się Go wypiera.

8. Gdy kapłan mówi: „Pan z wami” – 
- Piotr za wejrzeniem nań Chrystusa – nawraca się.

9. Gdy kapłan czyta: „Modlitwę List …” 
- Chrystusa prowadzą do Piłata – Starosty Rzymskiego.

10. Gdy kapłan idzie na środek ołtarza – 
- Chrystusa od Piłata prowadzą do Heroda.

11. Gdy kapłan czyta Ewangelię – 
- Chrystusa od Heroda prowadzą do Piłata – Sąd nad Jezusem.

12, Gdy kapłan rozbiera kielich – 
- Obnażenie Chrystusa do biczowania.

13. Gdy kielich rozebrany na ołtarzu stoi – 
- Chrystusa u słupa biczują.

14. Gdy kapłan palką nakrywa Kielich – 
- Chrystusa cierniową Koroną koronują.

15. Gdy kapłan obmywa palce u rąk – 
- Piłat umywając ręce, tym sposobem niewinność swoją oświadcza i wydaje wyrok na niwinnego Jezusa.

16. Gdy kapłan mówi do ludu: „Módlcie sie…” 
- Piłat pokazuje ludowi Chrystusa mówiąc: „Oto człowiek”.

17. Gdy kapłan mówi: Śpiew przed przeistoczeniem – 
- Chrystusa na śmierć krzyżową deklarują.

18. Gdy kapłan czyni (modli się) pamiątkę za żywych – 
- Chrystus wychodzi z krzyżem z miasta.

19. Gdy kapłan ręce nad kielichem trzyma – 
- Weronika zastępuje drogę Chrystusowi i ociera Jego twarz.

20. Gdy kapłan Krzyż czyni na ofiarę – 
- Chrystusa do Krzyża przybijają.

21. Gdy kapłan Hostię podnosi – 
- Chrystusa z Krzyżem podnoszą.

22. Gdy kapłan kielich podnosi – 
- Krew z Ran Chrystusa płynie.

23. Gdy kapłan czyni pamiątkę za zmarłych – 
- Chrystus na Krzyżu modli się cicho za naród ludzki.

24. Gdy kapłan mówi: „Ojcze nasz….” 
- Siedem słów Chrystusa na Krzyżu.

25. Gdy kapłan łamie Hostię na dwie części – 
- Chrystus na Krzyżu umiera.

26. Gdy kapłan komunikuje – 
- Pogdrzeb Chrystusa.

27. Gdy kapłan po Komunii św. umywa ręce – 
- Ciało Chrystusa drogimi maściami namaszczają.

28. Gdy kapłan po Komunii sw. idzie na koniec ołtarza – 
- Chrystus Zmartwychwstaje.

29. Gdy kapłan mówi: „Pan z wami” – 
- Chrystus pokazuje się uczniom swoim.

30. Gdy kapłan czyta ostatnią modlitwę – 
- Chrystus przez 40 dni zostaje z uczniami swymi.

40. Gdy kapłan mówi ostatnie – „Pan z wami”, 
- Chrystus wstępuje do Nieba.

41. Gdy kapłan błogosławi lud – 
- Chrystus posyła na uczniów Ducha Świętego.


« powrót
2325357 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms