PAULINI

Kalendarz zakonny

15 stycznia Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy Zakonu Paulinów
16 stycznia Święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pustelników i Matki Zakonu
17 stycznia Wspomnienie św. Antoniego, opata
19 stycznia Wspomnienie św. Makarego Wielkiego, opata
20 stycznia Święto bł. Euzebiusza, założyciela zakonu
28 lutego Wspomnienie św. Jana Kasjana, opata
4 marca Święto św. Kazimierza, Patrona Konfraterni paulińskiej
1 kwietnia Wspomnienie św. Marii Egipcjanki, pustelnicy
9 maja Wspomnienie św. Pachomiusza Wielkiego, opata
8 czerwca Wspomnienie św. Jadwigi Królowej
26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej
28 sierpnia Święto św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, prawodawcy zakonu
24 września Wspomnienie św. Tekli, pustelnicy
30 września Wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła
2 października Święto św. Aniołów Stróżów
23 października Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa, konfratra zakonu
30 października Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Pośredniczki łask
3 listopada Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Współbraci
7 listopada Wspomnienie Wszystkich Świętych Zakonu Paulinów

Lew, Kruk i Matka Boża — o początkach zakonu paulinów

 

Paulini

Pielgrzymowanie z paulinami na Jasną Górę

Warszawska Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymka biechowska

Pielgrzymka góralska

Pielgrzymka skałeczna

Pielgrzymka toruńska - Grupa niebieska 

Pielgrzymka wieruszowska

Pielgrzymka włodawska - Grupa 17 pomarańczowa

Pielgrzymka wrocławska - Grupa 2

Pielgrzymka z Trnavy na Słowacji

 

Zakon św. Pawła Pierwszego

 

Pustelnika

 

 

 

z_pauliniPaulini to zakon lniczy założony w XIII w. na Węgrzech przez bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Nazwa zakonu wywodzi się od św. Pawła z Teb, pierwszego uznanego przez Kościół Katolicki pustelnika . Za rok powstania zakonu przyjmuje się 1308, kiedy to 13 grudnia kardynał Gentilis, legat papieża Klemensa V nadał zakonowi w imieniu Stolicy Apostolskiej regułę św. Augustyna, a rok później zatwierdził pierwsze zakonne konstytucje.

Celem zakonu jest kontemplacja, modlitwa, pokuta, upowszechnianie kultu maryjnego oraz sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zawołanie zakonu brzmi: "Solus Cum Deo Solo" (pol.: "Sam na sam z Bogiem")

 

Zakon  od samych początków swego istnienia prowadził działalność apostolską, która początkowo wyrażała się w dawaniu świadectwa, pouczaniu i modlitwie. Z biegiem czasu, stosownie do decyzji Kościoła, podejmował Zakon funkcje apostolskie: od posługi słowa Bożego i szafarstwa sakramentów we własnych kościołach, aż po działalność misyjną i pedagogiczną. Oświadczy to o uwrażliwieniu Wspólnoty paulińskiej na aktualne potrzeby ludu Bożego i znaki czasu. Paulini łączą nadal kontemplację, apostolstwo świadectwa i modlitwy z gorliwym czynem apostolskim. (art. 47 Konstytucji Zakonu Paulinów).

 

Paulińska Wspólnota od początku swego istnienia cieszyła się wyjątkową opieką Aniołów Bożych. Czczą ich, gdyż są posłańcami Słowa Bożego. To właśnie Archanioł Gabriel zwiastował Słowo Maryi. Na skutek ich działania Lot uwierzył Bogu i opuścił Sodomę. Anioł też oprowadzał Ezechiela po świątyni Ducha. Nie zapomnijmy zatem prosić naszych duchowych braci o pomoc, ilekroć będziemy słuchać Słowa Bożego i rozważać, co miało by znaczyć w naszym konkretnym życiu.

 

Paulini mają konstytucyjny przywilej takiego odkrywania Słowa w rozmyślaniu i   ich Konstytucje nie bez powodu łączą medytacje biblijną z Eucharystią. Medytacja jest bowiem najwłaściwszym przygotowaniem do Eucharystii (Rozmyślanie więc zajmuje szczególne miejsce w życiu Paulińskiej Wspólnoty. Określenie „szczególne miejsce” należy rozumieć jako rodzaj wyróżnienia, którym nasz Zakon darzy tę najlepszą cząstkę chrześcijańskiej duchowości (Łk 10,42).

 

Do Polski z Węgier, z klasztoru Marianosztra (Nasza Maria) sprowadził Paulinów książę Władysław Opolczyk. Paulini przybyli w 1382 r. do Częstochowy, otrzymując wzgórze jasnogórskie wraz z niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Bożej. W nim wkrótce umieścili, od wieków otaczany wielką czcią, Cudowny Wizerunek Matki Najświętszej, przywieziony przez fundatora z Bełza. W toku historii Jasna Góra stała się duchowa stolicą Polaków, symbolem wierności i religijności narodu, a także, jako pierwszy klasztor pauliński w Polsce, matką innych domów zakonnych.

 

Obecnie Zakon Paulinów ciągle się rozwija. Aktualnie w Polsce, poza Jasną Górą, gdzie mieści się Dom Generalny, paulińskie klasztory i domy zakonne znajdują się: na Bachledówce k/Zakopanego, Miechowie, Błotnicy k/Radomia, Brdowie, Częstochowie - św. Barbara (dom nowicjacki dla braci), w Krakowie na Skałce (klasztor i Wyższe Seminarium Duchowne), Leśnej Podlaskiej, Leśniowie-Żarkach(dom nowicjacki), Łęczeszycach, Oporowie k/Kutna, Łukęcinie, Paulinach-Mochowie, Toruniu, Warszawie, w Wielgomłynach, Wieruszowie, we Włodawie, Wrocławiu i Żarkach-Letnisko. Paulini mają także klasztory w wielu krajach Europy (m. in. na Węgrzech, Chorwacji, Słowacji, w Niemczech i Włoszech), są obecni w Stanach Zjednoczonych i Australii, a także na misjach w RPA i Kamerunie. Zakon liczy obecnie ok. 490 członków.

 

Poprzez wieki zmieniał się duchowy profil Zakonu i jego posłannictwo. Z zasadniczo pustelniczego charakteru pierwotnej wspólnoty, z biegiem czasu wobec zmieniających się okoliczności oraz otwierając się na znaki czasu, nabrał zakon cech wspólnoty kontemplacyjno - czynnej. Specyfika Paulinów zawiera się dość szerokiej grupie cech, które stanowią o charyzmacie zakonu. Są to: kontemplacja Boga w samotności, umiłowanie modlitwy liturgicznej i pokuty, kult maryjny, działalność duszpasterska jako służba pielgrzymującemu ludowi Bożemu.

 

Kapłańska posługa w sakramencie pokuty stanowi od szeregu wieków dla naszej Wspólnoty paulińskiej jedno z głównych zadań apostolskich, zwłaszcza w sanktuariach maryjnych, gdzie skupiają się liczni wierni z pragnieniem duchowego odrodzenia za pośrednictwem Matki Łaski Bożej. Niech więc ojcowie chętnie spieszą, by z gotowością Chrystusa przebaczającego służyć penitentom. Niech starają się zrozumieć pokutujących i niech im pomagają w trudzie nawrócenia.(art. 53 Konstytucji Zakonu Paulinów).

 

Kontakt » Klasztory » Polska

Jasna Góra

Jasna Góra
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej - Królowej Polski
Klasztor generalny Zakonu

ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

www.jasnagora.pl

Kraków

Kraków - Skałka
Sanktuarium św. Stanisława biskupa i męczennika 
i św. Michała archanioła

ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków

www.skalka.paulini.pl

 

WSD

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów

ul. Skałeczna 16, 31-065 Kraków

www.seminarium.paulini.pl

Leśniów

Leśniów
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin
Klasztor nowicjacki

ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki-Miasto

www.lesniow.pl

Bachledówka

Bachledówka

Czerwienne 341, 34-407 Ciche

http://bachledowka.manifo.com/

www.pielgrzymkagoralska.pl

Biechowo

Biechowo
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Biechowo 12, 62-320 Miłosław

www.biechowo.paulini.pl

Błotnica

Błotnica
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Błotnica 35, 26-806 Stara Błotnica

www.blotnica.paulini.pl

Brdów

Brdów
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej

ul. Kościelna 5, 62-621 Babiak

www.brdow.paulini.pl

Częstochowa

Częstochowa
Sanktuarium Zranionej Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej

ul. Św. Barbary 51, 42-200 Częstochowa

www.barbara.paulini.pl

Leśna Podlaska

Leśna Podlaska
Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej

ul. Bpa K. Moszyńskiego 2, 21-542 Leśna Podlaska

www.lesnapodlaska.paulini.pl

Łęczeszyce

Łęczeszyce

Łęczeszyce 101, 05-622 Belsk Duży

www.leczeszyce.paulini.pl

Łukęcin

Łukęcin

Łukecin, ul. Morska 1a, 72-400 Kamień Pomorski

www.lukecin.paulini.pl

Oporów

Oporów

99-322 Oporów 3

www.oporow.paulini.pl

Mochów

Pauliny-Mochów

Mochów 83, 48-250 Głogówek

www.mochowpauliny.pl

Świdnica

Świdnica

ul. Kotlarska 19/21, 58-100 Świdnica

www.swidnica.paulini.pl

Toruń

Toruń

ul. Konstytucji 3 Maja 3C, 87-100 Toruń

www.torun.paulini.pl

Warszawa

Warszawa

ul. Długa 3, 00-263 Warszawa

www.warszawa.paulini.pl

Wągrowiec

Wągrowiec

ul. Klasztorna 21, 62-100 Wągrowiec

www.wagrowiec.paulini.pl

Wielgomłyny

Wielgomłyny
Sanktuarium Bolesnej Pani Wielgomłyńskiej

ul. Rynek 8, 97-525 Wielgomłyny

www.wielgomlyny.paulini.pl

Wieruszów

Wieruszów
Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego

ul. Dąbrowskiego 12, 98-400 Wieruszów

www.wieruszow.paulini.pl

Włodawa

 Włodawa

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa

www.wlodawa.paulini.pl

Wrocław

Wrocław

ul. Św. Antoniego 30, 50-073 Wrocław

www.wroclaw.paulini.pl

Mapa klasztorów paulińskich w Polsce

 

PAULINI ZA GRANICĄ POLSKI:

 "sam z Bogiem”.


« powrót
2288041 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms