Monastyr Leśniański we Francji w miejscowości Provemont, czterdzieści kilometrów od Paryża

Jest to "panagia leśniańska" <leśniańskaja cudowna=""  ikona=""  bożiej="" matieri"="" z="" prevemont,=""

a panagia to jest ozdoba noszona przez duchownych prawosławnych

Monaster w Leśnej i cudowna Ikona

Map of chauvincourt provemont

Monaster Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Chavincourt-Provemont

Strona internetowa Monastyru Leśnianskiego we Francji

1950 zakonnice uzyskały zgodę na wyjazd do Francji, gdzie w 1967 nabyły osiemnastowieczną posiadłość w Provemont w Normandii. W uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie opuszczenia Jugosławii, jak i w późniejszej organizacji monasteru we Francji znacząco pomógł mniszkom fakt, że wiele z nich pochodziło z arystokratycznych rodzin rosyjskich, jak również wsparcie wiernych eparchii genewskiej i zachodnioeuropejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Ich monaster od początku swojego istnienia był ważnym celem pielgrzymek, głównie ze względu na przechowywaną w nim Leśniańską Ikonę Matki Bożej, zaś do1996 także relikwie św. Atanazego Brzeskiego. Na początku XXI w. w monasterze przebywało 13 mniszek i 14 posłusznic[1].

W monasterze kilkakrotnie odbywał się sobór archijerejski Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Monaster sprzeciwiał się działaniom metropolity Ławra, dążącego do zjednoczenia Kościoła z patriarchatem moskiewskim, a cztery lata po podpisaniu przez obydwa Kościoły aktu jedności kanonicznej, w 2007, przeszedł do Rosyjskiego Kościoła Prawdziwie Prawosławnego[2].

Katarzyna (Jefimowska) - twórczyni monasteru Narodzenia Matki Bożej w Leśnej.

Monaster w Leśnej i cudowna Ikona
Antonina Troc-Sosna


    W Rosji w 2005 roku ukazała się  kolejna publikacja poświęcona leśniańskiemu monasterowi. Monaster w Leśnej Podlaskiej w starej siedzibie koło Białej Podlaskiej przestał istnieć w latach I wojny światowej, swoją działalność kontynuuje we Francji w miejscowości Provemont, czterdzieści kilometrów od Paryża. 
     
   Historia kultu Leśniańskiej Ikony Matki Bożej sięga końca XVII w. Płaskorzeźba-medalion na ciemnoczerwonym kamieniu objawiła się w lesie na gruszy w pobliżu wsi Bukowice. Ikonę umieszczono w miejscowej cerkwi, której proboszczem wówczas był o. Bazyli, który opisał jej cudowne objawienie. Przed ikoną zaczęły mnożyć się uzdrowienia, których do 1713 roku odnotowano ponad pięćset przypadków. Cudowna Leśniańska Ikona Matki Bożej
   W 1752 roku rzymscy katolicy siłą odebrali cudowną ikonę unickim już wiernym i umieścili w Leśnej w kościele, należącym do klasztoru paulinów. W 1875 r., na skutek kasaty zakonu, świątynia przeszła we władanie Cerkwi prawosławnej. 
   W 1885 roku w Leśnej założono monaster Bogarodzicy. Przełożoną została hrabina Eugenia Borysowna Jefimowska, która przyjęła śluby zakonne z imieniemKatarzyna
   Ihumenia Katarzyna publikowała  artykuły związane z teologią, m.in. O diakonissach, Monaster i chrześcijański ascetyzmogólny widok na monaster
   Patronat nad monasterem objął o. Jan Kronsztadzki, który wspomagał go materialnie, a także prowadził korespondencję z ihumenią. 
   Dwukrotnie odwiedził monaster car Mikołaj II, wyrażając aprobatę dla działalności sióstr. 
   Z książki można dowiedzieć się  o działalności monasteru na niwie duchowej, a także oświaty i nauki oraz kultury rolnej. W szkole pobierało naukę kilkuset uczniów, istniał także przytułek dla sierot. Siostry prowadziły szpital i ambulatorium, a także gospodarstwo rolne. mniszki z grupą podopiecznych
   W 1915 r. w wyniku działań wojennych monaster, około pięciuset sióstr i sześciuset uczniów i nauczycieli, wraz z cudowną ikoną ewakuował się w głąb Rosji. W książce dokładnie zostały opisane dzieje Leśniańskiego Monasteru w Rosji, a potem ewakuacja do Jugosławii, gdzie siostry osiadły w monasterze w Chopowo, a gdy zmuszono je, by go opuściły, w Belgradzie. Życie pod władzą komunistyczną stawało się dla sióstr zakonnych coraz trudniejsze, jednak dzięki wstawiennictwu Matki Bożej przetrwały najcięższy okres prześladowań. 
   Dzięki staraniom rosyjskiej emigracji siostry znalazły się we Francji. Książka dokładnie opisuje tamtejszą działalność sióstr oraz życiorysy ich przełożonych. We Francji monaster zachował nazwę Leśniański. Obecnie w Provemont przebywa 25 mniszek. 
   Książka jest bogato ilustrowana, znalazły się w niej fotografie sprzed pierwszej wojny światowej, a także już powojenne. Dla młodego pokolenia jest to wgląd w dzieje prawosławia na Podlasiu. To nasi przodkowie przed cudowną Leśniańską Ikoną wznosili modły o pomyślność rodzin i przetrwanie na ziemi ojczystej. 
   Svjato-Bogorodickij Lesninskij Monastyr, Moskva 2005. 

http://www.monasterelesna.org/

Chavincourt-Provemont prawosławny church.jpg
   

Serbian true orthodox nuns


« powrót
2293309 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms