1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w październikowej modlitwie różańcowej w naszej bazylice, a także w wioskach naszej parafii. Szczególnie dziękujemy paniom zelatorkom za prowadzenie różańca, a także dzieciom, ich rodzicom, oraz parafianom za obecność i aktywny udział.
  2. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy o radosnym charakterze tej uroczystości i zachęcamy do jak najczęstszej modlitwy przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych Kościoła.
  3. Jutro, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tego dnia szczególnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Jednakże z powodu decyzji rządu, mszy świętych i procesji na cmentarzach nie będzie tego dnia, ale przypominany, iż cały miesiąc listopad jest czasem odwiedzania grobów naszych bliskich i modlitwy o zbawienie ich dusz. W Dzień Zaduszny msze święte w naszej bazylice o g. 7.00, 8.00, 9.30 i 17.00, natomiast msza święta w Bukowicach o g. 16.00.
  4. W naszej bazylice będziemy modlić się różańcem za zmarłych wraz z wypominkami od poniedziałku do soboty o g. 16.30.
  5. W listopadzie zachęcamy do praktykowania odpustu zupełnego za zmarłych. Jest to darowanie kar czyśćcowych dla zmarłej osoby. Odpust taki można uzyskać w tym roku w ciągu ośmiu dowolnie wybranych dni listopada i każdorazowo można go ofiarować tylko za jednego zmarłego. Warunki uzyskania odpustu znajdziemy w ogłoszeniach w gablotce bądź na naszej stronie internetowej.

WARUNKI ODPUSTU: przyjęcie Komunii świętej tego dnia, nawiedzenie kościoła lub cmentarza, odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” lub „Wierzę w Boga” w intencji zmarłych, a także pomodlenie się w intencjach papieża. Ponadto należy wzbudzić sobie pragnienie bycia wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić modlitwy za zmarłych, np. Różaniec bądź Koronkę, oraz wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

  • W Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna się ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic nieba”, która będzie trwała do 8 listopada. W słowach zachęty, skierowanej do wszystkich wiernych, organizatorzy tej inicjatywy napisali: „Do wspólnej modlitwy o wybaczenie nienarodzonych i włączenie ich do rodzin pragniemy zaprosić cały Kościół Polski. W obliczu kryzysu, szerzącej się epidemii oraz wobec niepewności, jaka może gościć w sercach wielu ludzi, wzywamy, by podnieść głowy ku Niebu, prosić o Miłosierdzie i łaskę wiary. Różaniec do Granic Nieba ma leczyć rany, oddalać lęk i służyć pojednaniu”. Dlatego w naszej bazylice  nabożeństwo pokutne z modlitwą różańcową będzie odprawiane od dziś aż do 8 listopada bezpośrednio po wieczornych mszach świętych: w dni powszednie po mszach o 17.00, natomiast w niedzielę po mszy o g. 16.00.
  • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa okolicznościowe o g. 16.00. W piątek Spowiedź święta i możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 16.00. W Droblinie spowiedź od g. 14.30.
  • W sobotę, 7 listopada, chorych zaczniemy odwiedzać od g. 8.30.
  • Zapraszamy wszystkich mężczyzn do wzięcia udziału w kolejnym „Męskim Różańcu”.
    W sobotę 7 listopada o g. 8.30 będzie sprawowana Msza święta w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej, a następnie nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca i różaniec.
  • Podczas naszych zgromadzeń w kościele przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa,
    a także apelujemy o zachowanie odpowiednich odległości w ławkach, oraz o zachowanie dystansu
    w oczekiwaniu na przyjęcie komunii świętej.

Wszystkim parafianom i dobrodziejom serdecznie dziękujemy za wszelkie złożone ofiary, oraz przyniesione produkty spożywcze do klasztoru. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i opieki naszej Leśniańskiej Pani.