W Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna się ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic nieba”, która będzie trwała do 8 listopada. W słowach zachęty, skierowanej do wszystkich wiernych, organizatorzy tej inicjatywy napisali: „Do wspólnej modlitwy o wybaczenie nienarodzonych i włączenie ich do rodzin pragniemy zaprosić cały Kościół Polski. W obliczu kryzysu, szerzącej się epidemii oraz wobec niepewności, jaka może gościć w sercach wielu ludzi, wzywamy, by podnieść głowy ku Niebu, prosić o Miłosierdzie i łaskę wiary. Różaniec do Granic Nieba ma leczyć rany, oddalać lęk i służyć pojednaniu”. Dlatego w naszej bazylice  nabożeństwo pokutne z modlitwą różańcową będzie odprawiane od 1 aż do 8 listopada bezpośrednio po wieczornych mszach świętych: w dni powszednie po mszach o 17.00, natomiast w niedzielę po mszy o g. 16.00.