Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

św. Jan Paweł II

11 listopada to dla nas Polaków szczególny dzień. Czas pamięci o tych wszystkich, dzięki którym możemy cieszyć się wolną Polską.

Ja co roku w naszym sanktuarium została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, dziękując Bogu za dar wolnego kraju.

Z racji panujących obostrzeń odnośnie do Covid-19 nie było tradycyjnego przejścia do pomnika Józef Piłsudskiego i złożenia tam kwiatów.

Mimo nałożonych ograniczeń, szukamy inny sposobów, aby wyrazić naszego ducha patriotyzmu. Uczyniła to również nasza schola dziecięco-młodzieżowa wraz z przyjaciółmi (owoc ich działań poniżej).