1. Dziś zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity. Rozpoczęcie mszą świętą o g. 17.00.
  2. W poniedziałek 23 listopada zapraszamy na nabożeństwo do św. Ojca Pio, które będzie połączone z Mszą św. o g. 17.00.
  3. Na Nowennę do Matki Bożej Leśniańskiej zapraszamy w czwartek
    26 listopada o g. 16.00.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczeki-wania na przyjście Chrystusa. Już teraz pragniemy zaprosić wszystkich do udziału w rekolekcjach adwentowych w dniach 4-6 grudnia. Będą one poświęcone praktyce pierwszych sobót miesiąca jako szczególnego wyrazu miłości do Matki Najświętszej. Jednak w związku z obowią-zującym limitem 53-ch osób w kościele, rekolekcje te będziemy mogli przeżyć również poprzez transmisję internetową. Rekolekcje poprowadzi o. Paweł Stępkowski, przeor klasztoru we Włodawie.
  5. Wszystkim parafianom i dobrodziejom serdecznie dziękujemy za wszelkie złożone ofiary, oraz przyniesione produkty spożywcze do klasztoru. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i opieki naszej Leśniańskiej Pani.