1.  Od soboty, 27 marca, w naszej Bazylice może przebywać jednocześnie 40 osób (nie licząc kapłanów, sprawujących Liturgię). W związku z tym będzie odbywać się liczenie wiernych wchodzących do kościoła.
  2.  Pierwszeństwo osób wchodzących będą miały osoby sprawujące funkcje podczas liturgii, np. posługujący, czyta-jący, śpiewający, a także max. po 2 osoby, których intencja ma być odprawiona na danej Mszy (te osoby prosimy
    o udanie się do zakrystii).
  3.  Wewnątrz Bazyliki zachowujemy odpowiednie odleg-łości – min. 1,5m od siebie, dezynfekujemy ręce po wejściu do wnętrza kościoła, używamy maseczek.
  4.  Przed kościołem będzie włączone nagłośnienie, ale i tam prosimy zachowywać odpowiedni dystans.

MSZE ŚWIĘTE I SPOWIEDŹ
W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

  1.   Msze święte z poświęceniem palm odprawiane będą jak w każdą niedzielę, czyli o g.: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 16.00.
  2.  Spowiadamy podczas każdej Mszy świętej, również
    w Kaplicy Zjawienia.