OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ ADWENTU – 28 LISTOPADA 2021 R.