KOLĘDA 2023/2024

Droblin – od państwa Gdula
Droblin – od państwa Kościuk i państwa Szymczuk
Droblin – poprzeczna i Abisynia
Droblin – podłużna
Ludwinów – od Worgul
Ludwinów – od państwa Węgrzyniak

Stara Bordziłówka – od państwa Włosek
Stara Bordziłówka – od Koszelówki
Stara Bordziłówka – od państwa Łukijańczuk
Stara Bordziłówka – od Gajówki
Kolonia Nosów – od państwa Kulawiec
Jagodnica

Zaberbecze
Kolonia Bukowice – od państwa Jakubskich
Kolonia Bukowice – od remizy
Bukowice – od państwa Nowachowicz i następnie od dworu
Bukowice – od Nosowa
Mariampol

Nowa Bordziółwka – od państwa Sawczuk
Nowa Bordziłówka – od państwa Jaskólskich
Nowa Bordziłówka – od państwa Pykacz do państwa Sęk
Nosów – od Leśnej Podlaskiej
Nosów – od majątku
Nosów – majątek

Klukowszczyzna
Leśna Podlaska – teren szkoły, Apteka pani Nagy
Leśna Podlaska – ul. kard. Wyszyńskiego
Leśna Podlaska – od Nosowa od państwa Doroszuk do państwa Kalita
Leśna Podlaska – od państwa Szupiluk, ul. Ogrodowa i ul. Szkolna

Leśna Podlaska – ul. Lipowa
Leśna Podlaska – od państwa Szymańczyk
Leśna Podlaska – ul. Jana Pawła II i ul. Podleśna
Leśna Podlaska – od państwa Kąkol do państwa Sidoruk
Leśna Podlaska – od państwa Korolczuk do państwa Andrzejczuk

Leśna Podlaska – od Policji do państwa Gadzickich
Leśna Podlaska – ul. Łąkowa od państwa Kozioł i ul. Łosicka od Bukowic
Leśna Podlaska – ul. Łosicka od Leśnej
Leśna Podlaska – ul. Wiejska od państwa Komarowskich
Leśna Podlaska – ul. Nowa

Leśna Podlaska – blok 24
Leśna Podlaska – blok 26
Leśna Podlaska – blok 24a
Leśna Podlaska – blok 24b