Tradycją lat ubiegłych od 15 maja, w środę, czwartek i piątek odprawimy w wioskach naszej parafii procesje z błogosławieniem pól i modlitwą o urodzaje. Nabożeństwa będziemy odprawiać według następującego porządku:

  • w środę 15 maja o godz. 15.00 Droblin, Bukowice – w tych wioskach Msza św. oraz Leśna Podlaska, Nowa Bordziłówka i Mariampol
  • w czwartek 16 maja o godz. 15.00 Zaberbecze i Nosów – w tych wioskach Msze św. oraz Kolonia Bukowice i Ludwinów
  • w piątek 17 maja o godz. 15.00 Jagodnica, Stara Bordziłówka – w tych wioskach Msze św. oraz Klukowszczyzna i Kolonia Nosów