Oprowadzanie grup
O. Grzegorz Krzyżowski – podprzeor 691 950 466
(8.30 – 17.00)