PONIEDZIAŁEK  25.01.2021

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. + Edwarda i Janinę Nić

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.25)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.25)

17.00

 1. + Seweryny i Franciszka
 2. + Mariannę, Jana, Franciszka, Elżbietę, Józefa Supruniuk
 3. + Czesławę Grzegorczuk – w 30 dzień po śmierci

WTOREK     26.01.2021        

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. + Jana Pykacza w 1 rocz. śmierci oraz Annę

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.26)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.26)

17.00

 1. + Stanisława Rabajczyka – od rodziny z Białej Podlaskiej
 2. + Edwarda Kaliszewskiego
 3. + Annę, Agnieszkę, Jerzego, Mariannę

ŚRODA    27.01.2021     

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. + Stanisławę, zmarłych z rodziny Kałabunów i Kowaluków

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.27)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.27)

17.00

 1. + Marię, Franciszka, Anielę, Czesława, Marka, Sławka
 2. + Mariana Mazurka – int. od grona pedagogicznego w Białej Podlaskiej i pracowników

CZWARTEK    28.01.2021    

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. + Bolesława Kędzia, Karolinę, Bronisława, Mieczysława, Henryka i Wiesława Nowickich

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.28)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.28)

17.00

 1. Dzięk.-błag. Andrzeja w 50 rocz. urodzin o potrzebne łaski i opiekę MBL dla całej rodziny
 2. + Józefa, Teofilę i Bolesława oraz Sabinę Chalimoniuków
 3. + Stefana Chura – int. od uczestników pogrzebu

PIĄTEK      29.01.2021

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. Dzięk.-błag. z prośbą o zdrowie duszy i ciała dla całej rodziny oraz o dary Ducha Świętego, Boże Miłosierdzie oraz zbawienie wieczne za wstawiennictwem MBL
 3. Dzięk. za otrzymane łaski

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.29)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.29)

17.00

 1. + Wiesława Jałtuczewskich w 12 rocz. śmierci
 2. O Boże błog. i opiekę MBL dla ojca Antoniego

SOBOTA    30.01.2021

7.00

 1. W int. zapisanych w księdze wieczystej
 2. + Kamila Gwiżdż – int od mieszkańców Ludwinowa

8.00

 1. + Mariannę Samociuk (gr.30)
 2. + Mariana i Reginę Klimczuk (gr.30)

17.00

 1. + Ryszarda Horoszko w 7 rocz. śmierci oraz zmarłych z obu stron
 2. + Bruna, Cecylię, Bronisława, Stanisława
 3. + Mirosława Stańczuka – int. od uczestników pogrzebu

NIEDZIELA     31.01.2021

 IV Niedziela Zwykła

7.30

 1. + Stanisławę Stańczuk w rocz. śmierci

8.30

1.W int. zapisanych w księdze wieczystej

9.30

 1. O Boże błog. dla dzieci oraz wnuków za wstawiennictwem MBL

10.30

 1. Za parafian

11.30

 1. Dzięk.-błag. Zenona w 16 rocz. trzeźwości oraz podziękowanie za otrzymane łaski
 2. + Józefa Pietruczuka oraz Genowefę
 3. + Helenę, Józefa Chalimoniuk

16.00

 1. + Reginę Kazanecką – int. od Agaty i Sławka
 2. + Henryka Saczuka oraz rodziców obojga stron