1. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 obecne dzieci z rodziną i każdy chętny, będzie mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

2. We wtorek ostatnie nabożeństwo październikowe, dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w modlitwie różańcowej tu w bazylice, jak również w kaplicach i w domach. Prosimy, aby dzieci które brały udział w nabożeństwach, przyniosły swoje książeczki, w których przez cały miesiąc gromadziły wizerunki świętych odznaczających się szczególną miłością do modlitwy różańcowej.

3. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu w Bazylice o godz. 7.30, 9.30 i 16.00.

  • Procesja na Cmentarzu Parafialnym z modlitwą za zmarłych rozpocznie się o godz. 11.15 przy głównej bramie cmentarza. Msza św. o godz. 12.00.
  • Po Eucharystii możliwość poświęcenia nowych pomników na grobach naszych zmarłych.
  • Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św.
  • Taca zebrana podczas Mszy św. na cmentarz, będzie przeznaczona na opłacenie faktur za wywóz śmieci z kontenerów ustawionych na cmentarzu.

4. W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Bazylice o godz. 7.00, 8.00 i 17.00. Na cmentarzu parafialnym o godz. 9.30. W kaplicy w Bukowicach o godz. 16.00. Procesja na Cmentarzu z modlitwą za zmarłych w Bordziłówce Starej o godzinie 15.00

5. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić na różańcu za zmarłych, których imiona wypisaliście na kartkach wypominkowych. Nabożeństwo przed wieczorną Mszą św. o 16.30, a w niedzielę o godz. 15.30

6. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

7. W sobotę 4 listopada od godz. 8.30 będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną chorych i starszych naszych parafian.

8. Również w sobotę zapraszamy na kolejny „WIECZÓR UWIELBIENIA”. Rozpoczęcie w Bazylice Eucharystią o godz. 17.00, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy i śpiewy uwielbiające Pana Jezusa. Zapraszamy serdecznie na tę wyjątkową modlitwę.

9. Składamy Bóg Zapłać wszystkim, którzy złożyli ofiary na zakup opału. W ubiegłym tygodniu ofiary złożyli: P. Janina Sitkowska z Kolonii Bukowice 100 zł, rodzina Szydłowskich z Mariampola 200 zł, P. Andrzej Pióro z Bukowic 100 zł, rodzina Chomiuk z Klukowszczyzny 100 zł, rodzina Łukasiewicz 150 zł, P. Stanisław Pietruczuk 200 zł, P. Paweł Gocała 200 zł, ofiara z Kolonii Nosów 250 zł, P. Anna Bobko 100 zł, rodzina Gładzkich z Bordziłówki Starej 150 zł, ofiary anonimowe łącznie 330 zł.

10. Kartki wypominkowe można składać w zakrystii.

11. Wszystkim Parafianom i przybyłym gościom, pielgrzymom składamy serdeczne podziękowanie za wszelką życzliwość wobec sanktuarium i klasztoru. Słowa podziękowania kierujemy również do młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej za pomoc w porządkowaniu cmentarza parafialnego.