1. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wszystkim Parafianom, przybyłym gościom, życzymy by radość wielkanocnego poranka towarzyszyła wam każdego dnia, by Jego blask zwyciężający śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

2. Składamy gorące słowa podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia Świąt Paschalnych i Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy panu organiście Damianowi, chórowi, orkiestrze, Panom strażakom za wartę przy Grobie Pańskim za zabezpieczenie drogi w Niedziele Palmową, osobom niosącym feretrony, chorągwie i baldachim podczas procesji, liturgicznej służbie ołtarza, osobom czytającym czytania podczas liturgii, wszystkim grupom parafialnym, wszystkim którzy dostarczyli do klasztoru słodkości. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i dekoracji Bazyliki (6840 zł). Słowa podziękowania kierujemy do osób które pomogły w budowie dekoracji Bożego Grobu i ołtarza wystawienia: państwu Mirończuk z Mariampola, paniom z Legionu Maryi, uczniom ze Szkoły Rolniczej w Leśnej, Br. Jerzemu. Za posprzątanie Bazyliki: P. Monice Stańczuk, P. Teresie Wielogórskiej, P. Annie Bartczak, P. Grażynie Stańczuk, P. Janinie Jakubskiej. Dziękuję moim współbraciom za wszelkie posługi sakramentalne i porządkowe.

3. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według porządku niedzielnego. W kaplicy w Bukowicach podczas Mszy św. o godz. 9.30 zostanie poświęcony nowy krzyż przykapliczny. Dziękuję p. Tomaszowi Weresie i synom Emilowi i Dawidowi z Bordziłówki Starej za wykonanie i umocowanie krzyża oraz mieszkańcom Bukowic za pomoc.

4. W najbliższy piątek z racji oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W przyszłą niedzielę przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Z tej racji po Mszy św. o godz. 9.30 przejdziemy w procesji wokół bazyliki.

6. Zapraszamy do modlitwy podczas trwającej od piątku nowenny do Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia do Niedzieli włącznie o godz. 15.00 w bazylice modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

7. Dziękujemy za wszelką życzliwość wobec naszego sanktuarium i klasztoru.