Weekendowy Kurs Przedmałżeński w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej Matki Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej organizowany jest przez Dziekana Dekanatu Biała Podlaska Północ i Paulinów z Leśnej Podlaskiej.

Kurs przedmałżeński prowadzony w naszym klasztorze to jeden z obowiązkowych elementów przygotowania do małżeństwa dla narzeczonych, chcących zawrzeć sakramentalny związek. Prowadzony jest w formie seminaryjno-warsztatowej z czasem przeznaczonym na pracę własną w parze. W programie weekendu poruszane są m.in. takie tematy jak: poznawanie siebie, budowanie więzi małżeńskiej, rozwiązywanie konfliktów, odpowiedź na pytanie "dlaczego sakrament?" Wierzymy, że katechezy przedślubne nie muszą być przykrą uciążliwością, ale okazja do lepszego poznania siebie i pogłębienia swojej wiary.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce - Weekendowe kursy przedmałżeńskie

 http://www.lesnapodlaska.paulini.pl/inne/weekendowe-kursy-przedmalzenskie2335605 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms